Ado ile Kapalı Dosyalardan Tarih Aralığına Göre Veri Alma Kod Yardımı

Believing

Altın Üye
Altın Üye
Katılım
19 Mayıs 2013
Mesajlar
341
Beğeniler
10
Excel Vers. ve Dili
Office Pro 2010 TR 32 Bit
Windows Pro 8.1 TR 64 Bit
#1
Sayın Uzman Arkadaşlar,

Bir klasör içerisinde farklı isimlerdeki kapalı çalışma kitaplarından, açık olan Rapor isimli çalışma kitabına veri transferi yapılıyor. Aşağıdaki kodlar alıntı olup, veri transferi "I2" hücresindeki tarihe göre yapılmaktadır. "H2" ilk tarih "I2" son tarih olacak şekilde iki tarih aralığına göre veri transferi yapmak istiyorum. Bu koşula göre aşağıdaki kodlarda nasıl bir değişiklik yapmalıyım.

Saygılarımla,
Ömer Ali ÜZÜMCÜ

Kod:
DefObj C-D, F, R: DefStr S-T, Y: DefInt I-J
Sub Emre()
  Set con = CreateObject("adodb.connection")
  Set rs = CreateObject("adodb.recordset")
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Application.ScreenUpdating = False
  yol = ThisWorkbook.Path
  Range("A2:G65536").ClearContents
  al = CLng(CDate(Range("I2").Value))
  For Each dosya In fso.getfolder(yol).Files
    If dosya.Name <> ThisWorkbook.Name And _
      Mid(dosya.Name, 2, 1) <> "$" Then
      con.Open "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" & _
      dosya & ";extended properties=""Excel 12.0; hdr=no;IMEX=1"""
      t = "select * from [Sayfa1$A15:F65536]"
      t = t & " WHERE clng(cdate([f1]))=" & al & " and not isnull([F1])"
      rs.Open t, con, 1, 1
      oo = rs.RecordCount
      If oo < 1 Then GoTo 10
      Range("A65536").End(3)(2, 1).CopyFromRecordset rs
      Range("G65536").End(3)(2, 1) = Replace(dosya.Name, ".xls", "")
      If oo > 1 Then
      g = Range("G65536").End(3).Row
      Range("G" & g & ":G" & (g + oo) - 1).FillDown
      End If
10     rs.Close
      con.Close
    End If
  Next dosya
  Application.ScreenUpdating = True
  MsgBox "İşlem Tamamlandı.", vbInformation, "Www.ExcelArsivi.Com"
  i = Empty: j = Empty: s = "": t = "": y = "": Set dosya = Nothing
  Set rs = Nothing: Set fso = Nothing: Set con = Nothing
End Sub
 

Believing

Altın Üye
Altın Üye
Katılım
19 Mayıs 2013
Mesajlar
341
Beğeniler
10
Excel Vers. ve Dili
Office Pro 2010 TR 32 Bit
Windows Pro 8.1 TR 64 Bit
#2
Sayın Uzman Arkadaşlar,

Yukarıdaki kodu iki tarih aralığına göre nasıl revize edebilirim? Benim için çok değerli olan yardımlarınızı rica ediyorum.

Saygılarımla,
Ömer Ali ÜZÜMCÜ


Kod:
al = CLng(CDate(Range("I2").Value))
 

Erdem_34

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
4 Mayıs 2007
Mesajlar
3,037
Beğeniler
62
Excel Vers. ve Dili
OFİS 2013 TÜRKÇE-İNG. 64 BİT
#3
Merhaba,

Örnek dosyanızı eklerseniz daha net cevaplar alabilirsiniz.
BETWEEN operatörünü araştırın.
 
Üst