Çözüldü Klasör İçerisindeki Dosya İsimlerini Listbox'a alma

Katılım
4 Haziran 2016
Mesajlar
94
Beğeniler
4
Excel Vers. ve Dili
Excel 2019
#1
Resimdeki gibi klasör içerinde Access dosyalarım var. Bunların adlarını Listbox'a Pc adı; Tarih; Saat olarak 3 sutuna ayrılmış şekilde almak istiyorum. Listedeki pc adı, tarih ve saat arasında 1 karakter boşluk var.Ekran Alıntısı.JPG
 
Katılım
4 Haziran 2016
Mesajlar
94
Beğeniler
4
Excel Vers. ve Dili
Excel 2019
#2
Kod:
On Error Resume Next
Dim evn As Object
cc = AYARLAR.TextBox20x.Text
Set evn = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set klasor = evn.GetFolder(cc)
For Each dosyalar In klasor.Files

a = Split(Replace(dosyalar.Name, ".accdb", ""), " ")
For i = 0 To UCase(a)
ListBox1.AddItem a(i)
ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 1) = a(i + 1)
ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 2) = a(i + 2)
Next

Next
ListBox1.ListIndex = 0
Bu şekilde çalışıyor ama "On Error Resume Next" yazmadığımda "runtime error 13" hatası alıyorum
 
Son düzenleme:

Haluk

Özel Üye
Katılım
7 Temmuz 2004
Mesajlar
7,568
Beğeniler
747
Excel Vers. ve Dili
32 Bit 2010 - İngilizce
#3
Bana sanki;

for i=0 to ucase(a)-1

seklinde duzeltseniz, olur gibi geldi....

.
 

halit3

Uzman
Uzman
Katılım
18 Ocak 2008
Mesajlar
12,087
Beğeniler
1,009
Excel Vers. ve Dili
2003 excell türkçe
ve
2007 excell türkçe
#4
bu kodu bir dene

Kod:
Private Sub CommandButton1_Click()

Set Klasor = CreateObject("shell.application").browseforfolder(0, "Kaynak Dosyaları İçeren Klasörü Seçin", 50, &H0)
If Not Klasor Is Nothing Then
Kaynak = Klasor.SELF.Path
If InStr(1, Kaynak, "{") > 0 Then GoTo atla
ListBox1.Clear

Dim fL As Object
Set fL = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

For Each Dosya In fL.GetFolder(Kaynak).Files
uzanti = LCase(fL.GetExtensionName(Dosya))
If uzanti = "accdb" Then
ListBox1.AddItem
sat1 = ListBox1.ListCount - 1
ListBox1.List(sat1, 0) = Dosya.Name
ListBox1.List(sat1, 1) = Dosya
End If
Next


Else
atla:
MsgBox "Lütfen Kaynak Klasör Seçimini Yapınız !", vbInformation, "DİKKAT"
End If
End Sub
 
Katılım
4 Haziran 2016
Mesajlar
94
Beğeniler
4
Excel Vers. ve Dili
Excel 2019
#5
Kod:
Dim evn As Object
cc = AYARLAR.TextBox20x.Text
Set evn = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set klasor = evn.GetFolder(cc)
For Each dosyalar In klasor.Files
a = Split(Replace(dosyalar.Name, ".accdb", ""), " ")
With ListBox1
.AddItem a(i)
.List(.ListCount - 1, 1) = Format(a(i + 1), "dd.mm.yyyy")
.List(.ListCount - 1, 2) = a(i + 2)
.ListIndex = 0
End With
Next
bu şekilde düzeltince bir sorun kalmadı. Teşekkür ederim.
 
Üst