OUTLOOK Programına Gelen Maili PDF ye dönüştürmek

Katılım
26 Ocak 2007
Mesajlar
3,771
Beğeniler
20
Excel Vers. ve Dili
Ofis 2016
#1
Merhaba Arkadaşlar,

Outlook Programında, gelen bir maili veya bir grup maili VBA yardımıyla PDF formatına dönüştürmek mümkün mü ?
 
Son düzenleme:
Katılım
26 Ocak 2007
Mesajlar
3,771
Beğeniler
20
Excel Vers. ve Dili
Ofis 2016
#2
Merhaba Arkadaşlar,

Outlook Programında, gelen bir maili veya bir grup maili VBA yardımıyla PDF formatına dönüştürmek mümkün mü ?
 
Katılım
26 Ocak 2007
Mesajlar
3,771
Beğeniler
20
Excel Vers. ve Dili
Ofis 2016
#4
çok teşekkür ederim tamer42 üstadım, ilk fırsatta inceleyeceğim. sağolun varolun
 

hamitcan

Uzman
Uzman
Katılım
1 Temmuz 2004
Mesajlar
7,129
Beğeniler
22
Excel Vers. ve Dili
Excel 2007 Türkçe
#5
Bende aşağıdaki şekilde çalıştı. Değiştirdim satırların yanına not düştüm.
Kod:
Sub SaveAsPDFfile()
'UpdatebyExtendoffice
'Dim MyOlNamespace As Namespace
Dim MySelectedItem As MailItem
Dim Response As String
Dim FSO As Object, TmpFolder As Object
Dim tmpFileName As String
Dim wrdApp As Object
Dim wrdDoc As Object
Dim bStarted As Boolean
Dim dlgSaveAs As FileDialog
Dim fdfs As FileDialogFilters
Dim fdf As FileDialogFilter
Dim i As Integer
Dim WshShell As Object
Dim SpecialPath As String
Dim msgFileName As String
Dim strCurrentFile As String
Dim strName As String
Dim oRegEx As Object
Dim intPos As Long
Dim MyOlNamespace As Outlook.Application'Bu satırı değiştirdim
Set MyOlNamespace = New Outlook.Application 'Bu satırı değiştirdim
  
'Set MyOlNamespace = Application.GetNamespace("MAPI")
Set MySelectedItem = ActiveExplorer.Selection.Item(1)
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
tmpFileName = FSO.GetSpecialFolder(2)
strName = "email_temp.mht"
tmpFileName = tmpFileName & "\" & strName
MySelectedItem.SaveAs tmpFileName, 10
On Error Resume Next
Set wrdApp = GetObject(, "Word.Application")
If Err Then
Set wrdApp = CreateObject("Word.Application")
bStarted = True
End If
On Error GoTo 0
Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open(Filename:=tmpFileName, Visible:=False, Format:=7)
Set dlgSaveAs = wrdApp.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
Set fdfs = dlgSaveAs.Filters
i = 0
For Each fdf In fdfs
i = i + 1
If InStr(1, fdf.Extensions, "pdf", vbTextCompare) > 0 Then
Exit For
End If
Next fdf
dlgSaveAs.FilterIndex = i
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
SpecialPath = WshShell.SpecialFolders(16)
msgFileName = MySelectedItem.Subject
Set oRegEx = CreateObject("vbscript.regexp")
oRegEx.Global = True
oRegEx.Pattern = "[\/:*?""<>|]"
msgFileName = Trim(oRegEx.Replace(msgFileName, ""))
dlgSaveAs.InitialFileName = SpecialPath & "\" & msgFileName
If dlgSaveAs.Show = -1 Then
strCurrentFile = dlgSaveAs.SelectedItems(1)
If Right(strCurrentFile, 4) <> ".pdf" Then
Response = MsgBox("Sorry, only saving in the pdf-format is supported." & _
vbNewLine & vbNewLine & "Save as pdf instead?", vbInformation + vbOKCancel)
If Response = vbCancel Then
wrdDoc.Close 0
If bStarted Then wrdApp.Quit
Exit Sub
ElseIf Response = vbOK Then
intPos = InStrRev(strCurrentFile, ".")
If intPos > 0 Then
strCurrentFile = Left(strCurrentFile, intPos - 1)
End If
strCurrentFile = strCurrentFile & ".pdf"
End If
End If
wrdApp.ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:= _
strCurrentFile, _
ExportFormat:=17, _
OpenAfterExport:=False, _
OptimizeFor:=0, _
Range:=0, _
From:=0, _
To:=0, _
Item:=0, _
IncludeDocProps:=True, _
KeepIRM:=True, _
CreateBookmarks:=0, _
DocStructureTags:=True, _
BitmapMissingFonts:=True, _
UseISO19005_1:=False
End If
Set dlgSaveAs = Nothing
wrdDoc.Close
If bStarted Then wrdApp.Quit
Set MyOlNamespace = Nothing
Set MySelectedItem = Nothing
Set wrdDoc = Nothing
Set wrdApp = Nothing
Set oRegEx = Nothing
End Sub
 
Katılım
26 Ocak 2007
Mesajlar
3,771
Beğeniler
20
Excel Vers. ve Dili
Ofis 2016
#6
Hamitcan üstadım kod için çok teşekkürler. Harika çalışıyor. elinize sağlık. Bir konuda yönlendirmenizi rica etsem

* Birkaç maili aynı anda seçmek veya örneğin tarih aralığı verip şu tarihteki tüm mailleri PDF yap gibi bir opsiyon çalışması mümkün mü ?
 
Son düzenleme:

hamitcan

Uzman
Uzman
Katılım
1 Temmuz 2004
Mesajlar
7,129
Beğeniler
22
Excel Vers. ve Dili
Excel 2007 Türkçe
#7
Deneme yanılma yoluyla bir şeyler yapmaya çalıştım. Değişiklik yapmadan önce, kodu iyi analiz etmek lazım.
Kod:
Sub SaveAsPDFfile()
'UpdatebyExtendoffice
'Dim MyOlNamespace As Namespace
Dim MySelectedItem As MailItem
Dim Response As String
Dim FSO As Object, TmpFolder As Object
Dim tmpFileName As String
Dim wrdApp As Object
Dim wrdDoc As Object
Dim bStarted As Boolean
Dim dlgSaveAs As FileDialog
Dim fdfs As FileDialogFilters
Dim fdf As FileDialogFilter
Dim i As Integer
Dim WshShell As Object
Dim SpecialPath As String
Dim msgFileName As String
Dim strCurrentFile As String
Dim strName As String
Dim oRegEx As Object
Dim intPos As Long
Dim MyOlNamespace As Outlook.Application 'Bu satırı değiştirdim
Set MyOlNamespace = New Outlook.Application 'Bu satırı değiştirdim
  
 '---------------------------------Yeni Eklenen---------------------------
  Dim ns       As Outlook.Namespace
  Dim myfolder    As Outlook.Folder
  Dim mysubfolder   As Outlook.Folder
  Set ns = GetObject("", "Outlook.Application").GetNamespace("MAPI")
  Set myfolder = ns.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
  For Each mysubfolder In myfolder.Folders
    If mysubfolder.Name = "xx" Then ' İnbox içinde bir alt klasör olduğunu varsaydım. Buraya bir alt klasör ismi yazabilirsiniz.
    For Each h In mysubfolder.Items
    If VBA.FormatDateTime(h.ReceivedTime, vbShortDate) = "26.03.2019" Then
    Set MySelectedItem = h
 '---------------------------------Yeni Eklenen---------------------------

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
tmpFileName = FSO.GetSpecialFolder(2)
strName = "email_temp.mht"
tmpFileName = tmpFileName & "\" & strName
MySelectedItem.SaveAs tmpFileName, 10
On Error Resume Next
Set wrdApp = GetObject(, "Word.Application")
If Err Then
Set wrdApp = CreateObject("Word.Application")
bStarted = True
End If
On Error GoTo 0
Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open(Filename:=tmpFileName, Visible:=False, Format:=7)
Set dlgSaveAs = wrdApp.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
Set fdfs = dlgSaveAs.Filters
i = 0
For Each fdf In fdfs
i = i + 1
If InStr(1, fdf.Extensions, "pdf", vbTextCompare) > 0 Then
Exit For
End If
Next fdf
dlgSaveAs.FilterIndex = i
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
SpecialPath = WshShell.SpecialFolders(16)
msgFileName = MySelectedItem.Subject
Set oRegEx = CreateObject("vbscript.regexp")
oRegEx.Global = True
oRegEx.Pattern = "[\/:*?""<>|]"
msgFileName = Trim(oRegEx.Replace(msgFileName, ""))
dlgSaveAs.InitialFileName = SpecialPath & "\" & msgFileName
If dlgSaveAs.Show = -1 Then
strCurrentFile = dlgSaveAs.SelectedItems(1)
If Right(strCurrentFile, 4) <> ".pdf" Then
Response = MsgBox("Sorry, only saving in the pdf-format is supported." & _
vbNewLine & vbNewLine & "Save as pdf instead?", vbInformation + vbOKCancel)
If Response = vbCancel Then
wrdDoc.Close 0
If bStarted Then wrdApp.Quit
Exit Sub
ElseIf Response = vbOK Then
intPos = InStrRev(strCurrentFile, ".")
If intPos > 0 Then
strCurrentFile = Left(strCurrentFile, intPos - 1)
End If
strCurrentFile = strCurrentFile & ".pdf"
End If
End If
wrdApp.ActiveDocument.ExportAsFixedFormat OutputFileName:= _
strCurrentFile, _
ExportFormat:=17, _
OpenAfterExport:=False, _
OptimizeFor:=0, _
Range:=0, _
From:=0, _
To:=0, _
Item:=0, _
IncludeDocProps:=True, _
KeepIRM:=True, _
CreateBookmarks:=0, _
DocStructureTags:=True, _
BitmapMissingFonts:=True, _
UseISO19005_1:=False
End If
Set dlgSaveAs = Nothing
wrdDoc.Close
If bStarted Then wrdApp.Quit
Set MyOlNamespace = Nothing
Set MySelectedItem = Nothing
Set wrdDoc = Nothing
Set wrdApp = Nothing
Set oRegEx = Nothing
 '---------------------------------Yeni Eklenen---------------------------
  End If
  Next
  End If
  Next
 '---------------------------------Yeni Eklenen---------------------------
End Sub
 
Üst