tcmb kurları

Katılım
27 Mart 2010
Mesajlar
0
Beğeniler
0
Excel Vers. ve Dili
2007
#1
arkadaşlar merhaba ;

Ekteki Dosyada sorgula dediğimde kurlar geliyordu şimdi ise hiç bişey gelmiyor.

Düzeltme yapabilir misiniz lütfe

Kod:
Sub SORGULA()
  Application.ScreenUpdating = False
  Set SR = Sheets("RAPOR")
  SR.Select
  If [B1] = "" Then MsgBox "LÜTFEN İLK TARİHİ GİRİNİZ !", vbExclamation, "DİKKAT !": [B1].Select: Exit Sub
  If [B2] = "" Then MsgBox "LÜTFEN SON TARİHİ GİRİNİZ !", vbExclamation, "DİKKAT !": [B2].Select: Exit Sub
  If [B2] < [B1] Then
  MsgBox "SON TARİH İLK TARİHTEN KÜÇÜK OLAMAZ !" _
  & Chr(10) & Chr(10) & "LÜTFEN GİRDİĞİNİZ BİLGİLERİ KONTROL EDİNİZ.", vbCritical, "DİKKAT !"
  [B2].ClearContents
  [B2].Select
  Exit Sub
  End If
  
  [A6:O65536].ClearContents
    
  On Error Resume Next
  
  Application.DisplayAlerts = False
  Sheets("KURLAR").Delete
  Application.DisplayAlerts = True
  
  Sheets.Add
  Sayfa_Adı = "KURLAR"
  ActiveSheet.Name = Sayfa_Adı
  Set SK = Sheets(Sayfa_Adı)
  
  With Application
  .DecimalSeparator = "."
  .ThousandsSeparator = ","
  .UseSystemSeparators = False
  End With
  
  SR.Select
  BEKLEME.Show
  
  For X = SR.[B1] To SR.[B2]
  If X > Date Then Exit For
  KONTROL = Weekday(X, vbMonday)
  If KONTROL > 5 Then
  y = X - (KONTROL - 5)
  Else
  y = X
  End If
  
  On Error Resume Next
  
  URL1 = "URL;http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/" & Year(y) & Format(Month(y), "00") & "/" & Format(Day(y), "00") & Format(Month(y), "00") & Year(y) & ".xml"
  
  With SK.QueryTables.Add(Connection:=URL1, Destination:=SK.Range("A1"))
    .Name = y
    .FieldNames = True
    .RowNumbers = False
    .FillAdjacentFormulas = False
    .PreserveFormatting = True
    .RefreshOnFileOpen = False
    .BackgroundQuery = True
    .RefreshStyle = xlOverwriteCells
    .SavePassword = False
    .SaveData = True
    .AdjustColumnWidth = True
    .RefreshPeriod = 0
    .WebSelectionType = xlAllTables
    .WebFormatting = xlWebFormattingNone
    .WebPreFormattedTextToColumns = True
    .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
    .WebSingleBlockTextImport = False
    .WebDisableDateRecognition = False
    .WebDisableRedirections = False
    .Refresh BackgroundQuery:=False
  End With
  
  SATIR = SR.[A65536].End(3).Row + 1
  
  If SK.[A1] <> "" Then
  EURO = SK.[A:A].Find(What:="EUR/TRY", LookAt:=xlPart).Row
  USD = SK.[A:A].Find(What:="USD/TRY", LookAt:=xlPart).Row
  GBP = SK.[A:A].Find(What:="GBP/TRY", LookAt:=xlPart).Row
  EURUSD = SK.[A:A].Find(What:="EUR/USD", LookAt:=xlPart).Row
  GBPUSD = SK.[A:A].Find(What:="GBP/USD", LookAt:=xlPart).Row
  
  If y < 39925 And y > 40276 Then
  q1 = 3: q2 = 4: q3 = 5: q4 = 6
  
    Dim j, k, p, s, l()
    p = "": k = Len(SK.Cells(EURUSD, 3))
    ReDim l(k)
    For j = 1 To k
    l(j) = Mid(SK.Cells(EURUSD, 3), j, 1)
    If l(j) = "0" Or l(j) = "1" Or l(j) = "2" Or l(j) = "3" Or l(j) = "4" Or l(j) = "5" Or l(j) = "6" Or l(j) = "7" Or l(j) = "8" Or l(j) = "9" Or l(j) = "." Or l(j) = "," Then
    l(j) = l(j)
    Else
    l(j) = ""
    End If
    
    If l(j) = "," Then
    l(j) = "."
    End If
    
    p = p & l(j)
    Next
    
    s = "": k = Len(SK.Cells(GBPUSD, 3))
    ReDim l(k)
    For j = 1 To k
    l(j) = Mid(SK.Cells(GBPUSD, 3), j, 1)
    If l(j) = "0" Or l(j) = "1" Or l(j) = "2" Or l(j) = "3" Or l(j) = "4" Or l(j) = "5" Or l(j) = "6" Or l(j) = "7" Or l(j) = "8" Or l(j) = "9" Or l(j) = "." Or l(j) = "," Then
    l(j) = l(j)
    Else
    l(j) = ""
    End If
    
    If l(j) = "," Then
    l(j) = "."
    End If
    
    s = s & l(j)
    Next
  
  Else
  q1 = 4: q2 = 5: q3 = 6: q4 = 7
  p = SK.Cells(EURUSD, 4)
  s = SK.Cells(GBPUSD, 4)
  End If
    
  SR.Cells(SATIR, 1) = X
  SR.Cells(SATIR, 2) = SK.Cells(USD, q1)
  SR.Cells(SATIR, 3) = SK.Cells(USD, q2)
  SR.Cells(SATIR, 4) = SK.Cells(USD, q3)
  SR.Cells(SATIR, 5) = SK.Cells(USD, q4)
  SR.Cells(SATIR, 6) = SK.Cells(EURO, q1)
  SR.Cells(SATIR, 7) = SK.Cells(EURO, q2)
  SR.Cells(SATIR, 8) = SK.Cells(EURO, q3)
  SR.Cells(SATIR, 9) = SK.Cells(EURO, q4)
  SR.Cells(SATIR, 10) = SK.Cells(GBP, q1)
  SR.Cells(SATIR, 11) = SK.Cells(GBP, q2)
  SR.Cells(SATIR, 12) = SK.Cells(GBP, q3)
  SR.Cells(SATIR, 13) = SK.Cells(GBP, q4)
  SR.Cells(SATIR, 14) = p
  SR.Cells(SATIR, 15) = s
  End If
  
 '**********************************************************
 
 For Z = X To X - 7 Step -1
  If SK.[A1] <> "" Then GoTo devam
  KONTROL = Weekday(Z, vbMonday)
  If KONTROL > 5 Then
  y = Z - (KONTROL - 5)
  Else
  y = Z
  End If
  
  On Error Resume Next
  
  URL1 = "URL;http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/" & Year(y) & Format(Month(y), "00") & "/" & Format(Day(y), "00") & Format(Month(y), "00") & Year(y) & ".xml"
  
  With SK.QueryTables.Add(Connection:=URL1, Destination:=SK.Range("A1"))
    .Name = y
    .FieldNames = True
    .RowNumbers = False
    .FillAdjacentFormulas = False
    .PreserveFormatting = True
    .RefreshOnFileOpen = False
    .BackgroundQuery = True
    .RefreshStyle = xlOverwriteCells
    .SavePassword = False
    .SaveData = True
    .AdjustColumnWidth = True
    .RefreshPeriod = 0
    .WebSelectionType = xlAllTables
    .WebFormatting = xlWebFormattingNone
    .WebPreFormattedTextToColumns = True
    .WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
    .WebSingleBlockTextImport = False
    .WebDisableDateRecognition = False
    .WebDisableRedirections = False
    .Refresh BackgroundQuery:=False
  End With
  
  SATIR = SR.[A65536].End(3).Row + 1
  
  If SK.[A1] <> "" Then
  EURO = SK.[A:A].Find(What:="EUR/TRY", LookAt:=xlPart).Row
  USD = SK.[A:A].Find(What:="USD/TRY", LookAt:=xlPart).Row
  GBP = SK.[A:A].Find(What:="GBP/TRY", LookAt:=xlPart).Row
  EURUSD = SK.[A:A].Find(What:="EUR/USD", LookAt:=xlPart).Row
  GBPUSD = SK.[A:A].Find(What:="GBP/USD", LookAt:=xlPart).Row
  
  If y < 39925 Or y > 40276 Then
  q1 = 3: q2 = 4: q3 = 5: q4 = 6
    
    'Dim j, k, p, s, l()
    p = "": k = Len(SK.Cells(EURUSD, 3))
    ReDim l(k)
    For j = 1 To k
    l(j) = Mid(SK.Cells(EURUSD, 3), j, 1)
    If l(j) = "0" Or l(j) = "1" Or l(j) = "2" Or l(j) = "3" Or l(j) = "4" Or l(j) = "5" Or l(j) = "6" Or l(j) = "7" Or l(j) = "8" Or l(j) = "9" Or l(j) = "." Or l(j) = "," Then
    l(j) = l(j)
    Else
    l(j) = ""
    End If
    
    If l(j) = "," Then
    l(j) = "."
    End If
    
    p = p & l(j)
    Next
    
    s = "": k = Len(SK.Cells(GBPUSD, 3))
    ReDim l(k)
    For j = 1 To k
    l(j) = Mid(SK.Cells(GBPUSD, 3), j, 1)
    If l(j) = "0" Or l(j) = "1" Or l(j) = "2" Or l(j) = "3" Or l(j) = "4" Or l(j) = "5" Or l(j) = "6" Or l(j) = "7" Or l(j) = "8" Or l(j) = "9" Or l(j) = "." Or l(j) = "," Then
    l(j) = l(j)
    Else
    l(j) = ""
    End If
    
    If l(j) = "," Then
    l(j) = "."
    End If
    
    s = s & l(j)
    Next
  
  Else
  q1 = 4: q2 = 5: q3 = 6: q4 = 7
  p = SK.Cells(EURUSD, 4)
  s = SK.Cells(GBPUSD, 4)
  End If
  
  SR.Cells(SATIR, 1) = X
  SR.Cells(SATIR, 6) = SK.Cells(EURO, q1)
  SR.Cells(SATIR, 7) = SK.Cells(EURO, q2)
  SR.Cells(SATIR, 8) = SK.Cells(EURO, q3)
  SR.Cells(SATIR, 9) = SK.Cells(EURO, q4)
  SR.Cells(SATIR, 2) = SK.Cells(USD, q1)
  SR.Cells(SATIR, 3) = SK.Cells(USD, q2)
  SR.Cells(SATIR, 4) = SK.Cells(USD, q3)
  SR.Cells(SATIR, 5) = SK.Cells(USD, q4)
  SR.Cells(SATIR, 10) = SK.Cells(GBP, q1)
  SR.Cells(SATIR, 11) = SK.Cells(GBP, q2)
  SR.Cells(SATIR, 12) = SK.Cells(GBP, q3)
  SR.Cells(SATIR, 13) = SK.Cells(GBP, q4)
  SR.Cells(SATIR, 14) = p
  SR.Cells(SATIR, 15) = s
  End If
 '**********************************************
  DoEvents
  
  Next
devam:
  Next
  
  Application.DisplayAlerts = False
  SK.Delete
  Application.DisplayAlerts = True
  
  With Application
  .DecimalSeparator = ","
  .ThousandsSeparator = "."
  .UseSystemSeparators = False
  End With
  
  [A1].Select
  Application.ScreenUpdating = True
  Unload BEKLEME
  MsgBox "İŞLEMİNİZ BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR.", vbInformation
End Sub

Sub TCMB()
  On Error GoTo Hata
  Shell "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE " & "http://www.tcmb.gov.tr", vbMaximizedFocus
  Exit Sub
Hata:
  MsgBox "İnternet bağlantısı şu anda kurulamıyor." _
  & Chr(10) & "Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.", vbCritical, "Dikkat !"
End Sub
n...
 

catalinastrap

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
19 Ağustos 2006
Mesajlar
491
Beğeniler
2
Excel Vers. ve Dili
Office 2010 / Türkçe
#2
Sub SORGULA()
Application.ScreenUpdating = False
Set SR = Sheets("RAPOR")
SR.Select
If [B1] = "" Then MsgBox "LÜTFEN İLK TARİHİ GİRİNİZ !", vbExclamation, "DİKKAT !": [B1].Select: Exit Sub
If [B2] = "" Then MsgBox "LÜTFEN SON TARİHİ GİRİNİZ !", vbExclamation, "DİKKAT !": [B2].Select: Exit Sub
If [B2] < [B1] Then
MsgBox "SON TARİH İLK TARİHTEN KÜÇÜK OLAMAZ !" _
& Chr(10) & Chr(10) & "LÜTFEN GİRDİĞİNİZ BİLGİLERİ KONTROL EDİNİZ.", vbCritical, "DİKKAT !"
[B2].ClearContents
[B2].Select
Exit Sub
End If

[A6:O65536].ClearContents

On Error Resume Next

Application.DisplayAlerts = False
Sheets("KURLAR").Delete
Application.DisplayAlerts = True

Sheets.Add
Sayfa_Adı = "KURLAR"
ActiveSheet.Name = Sayfa_Adı
Set SK = Sheets(Sayfa_Adı)

With Application
.DecimalSeparator = "."
.ThousandsSeparator = ","
.UseSystemSeparators = False
End With

SR.Select
BEKLEME.Show

For X = SR.[B1] To SR.[B2]
If X > Date Then Exit For
KONTROL = Weekday(X, vbMonday)
If KONTROL > 5 Then
y = X - (KONTROL - 5)
Else
y = X
End If

On Error Resume Next

URL1 = "URL;https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/" & Year(y) & Format(Month(y), "00") & "/" & Format(Day(y), "00") & Format(Month(y), "00") & Year(y) & ".xml"

With SK.QueryTables.Add(Connection:=URL1, Destination:=SK.Range("A1"))
.Name = y
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlOverwriteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.WebSelectionType = xlAllTables
.WebFormatting = xlWebFormattingNone
.WebPreFormattedTextToColumns = True
.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
.WebSingleBlockTextImport = False
.WebDisableDateRecognition = False
.WebDisableRedirections = False
.Refresh BackgroundQuery:=False
End With

SATIR = SR.[A65536].End(3).Row + 1

If SK.[A1] <> "" Then
EURO = SK.[A:A].Find(What:="EUR/TRY", LookAt:=xlPart).Row
USD = SK.[A:A].Find(What:="USD/TRY", LookAt:=xlPart).Row
GBP = SK.[A:A].Find(What:="GBP/TRY", LookAt:=xlPart).Row
EURUSD = SK.[A:A].Find(What:="EUR/USD", LookAt:=xlPart).Row
GBPUSD = SK.[A:A].Find(What:="GBP/USD", LookAt:=xlPart).Row

If y < 39925 And y > 40276 Then
q1 = 3: q2 = 4: q3 = 5: q4 = 6

Dim j, k, p, s, l()
p = "": k = Len(SK.Cells(EURUSD, 3))
ReDim l(k)
For j = 1 To k
l(j) = Mid(SK.Cells(EURUSD, 3), j, 1)
If l(j) = "0" Or l(j) = "1" Or l(j) = "2" Or l(j) = "3" Or l(j) = "4" Or l(j) = "5" Or l(j) = "6" Or l(j) = "7" Or l(j) = "8" Or l(j) = "9" Or l(j) = "." Or l(j) = "," Then
l(j) = l(j)
Else
l(j) = ""
End If

If l(j) = "," Then
l(j) = "."
End If

p = p & l(j)
Next

s = "": k = Len(SK.Cells(GBPUSD, 3))
ReDim l(k)
For j = 1 To k
l(j) = Mid(SK.Cells(GBPUSD, 3), j, 1)
If l(j) = "0" Or l(j) = "1" Or l(j) = "2" Or l(j) = "3" Or l(j) = "4" Or l(j) = "5" Or l(j) = "6" Or l(j) = "7" Or l(j) = "8" Or l(j) = "9" Or l(j) = "." Or l(j) = "," Then
l(j) = l(j)
Else
l(j) = ""
End If

If l(j) = "," Then
l(j) = "."
End If

s = s & l(j)
Next

Else
q1 = 4: q2 = 5: q3 = 6: q4 = 7
p = SK.Cells(EURUSD, 4)
s = SK.Cells(GBPUSD, 4)
End If

SR.Cells(SATIR, 1) = X
SR.Cells(SATIR, 2) = SK.Cells(USD, q1)
SR.Cells(SATIR, 3) = SK.Cells(USD, q2)
SR.Cells(SATIR, 4) = SK.Cells(USD, q3)
SR.Cells(SATIR, 5) = SK.Cells(USD, q4)
SR.Cells(SATIR, 6) = SK.Cells(EURO, q1)
SR.Cells(SATIR, 7) = SK.Cells(EURO, q2)
SR.Cells(SATIR, 8) = SK.Cells(EURO, q3)
SR.Cells(SATIR, 9) = SK.Cells(EURO, q4)
SR.Cells(SATIR, 10) = SK.Cells(GBP, q1)
SR.Cells(SATIR, 11) = SK.Cells(GBP, q2)
SR.Cells(SATIR, 12) = SK.Cells(GBP, q3)
SR.Cells(SATIR, 13) = SK.Cells(GBP, q4)
SR.Cells(SATIR, 14) = p
SR.Cells(SATIR, 15) = s
End If

'**********************************************************

For Z = X To X - 7 Step -1
If SK.[A1] <> "" Then GoTo devam
KONTROL = Weekday(Z, vbMonday)
If KONTROL > 5 Then
y = Z - (KONTROL - 5)
Else
y = Z
End If

On Error Resume Next

URL1 = "URL;https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/" & Year(y) & Format(Month(y), "00") & "/" & Format(Day(y), "00") & Format(Month(y), "00") & Year(y) & ".xml"

With SK.QueryTables.Add(Connection:=URL1, Destination:=SK.Range("A1"))
.Name = y
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlOverwriteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.WebSelectionType = xlAllTables
.WebFormatting = xlWebFormattingNone
.WebPreFormattedTextToColumns = True
.WebConsecutiveDelimitersAsOne = True
.WebSingleBlockTextImport = False
.WebDisableDateRecognition = False
.WebDisableRedirections = False
.Refresh BackgroundQuery:=False
End With

SATIR = SR.[A65536].End(3).Row + 1

If SK.[A1] <> "" Then
EURO = SK.[A:A].Find(What:="EUR/TRY", LookAt:=xlPart).Row
USD = SK.[A:A].Find(What:="USD/TRY", LookAt:=xlPart).Row
GBP = SK.[A:A].Find(What:="GBP/TRY", LookAt:=xlPart).Row
EURUSD = SK.[A:A].Find(What:="EUR/USD", LookAt:=xlPart).Row
GBPUSD = SK.[A:A].Find(What:="GBP/USD", LookAt:=xlPart).Row

If y < 39925 Or y > 40276 Then
q1 = 3: q2 = 4: q3 = 5: q4 = 6

'Dim j, k, p, s, l()
p = "": k = Len(SK.Cells(EURUSD, 3))
ReDim l(k)
For j = 1 To k
l(j) = Mid(SK.Cells(EURUSD, 3), j, 1)
If l(j) = "0" Or l(j) = "1" Or l(j) = "2" Or l(j) = "3" Or l(j) = "4" Or l(j) = "5" Or l(j) = "6" Or l(j) = "7" Or l(j) = "8" Or l(j) = "9" Or l(j) = "." Or l(j) = "," Then
l(j) = l(j)
Else
l(j) = ""
End If

If l(j) = "," Then
l(j) = "."
End If

p = p & l(j)
Next

s = "": k = Len(SK.Cells(GBPUSD, 3))
ReDim l(k)
For j = 1 To k
l(j) = Mid(SK.Cells(GBPUSD, 3), j, 1)
If l(j) = "0" Or l(j) = "1" Or l(j) = "2" Or l(j) = "3" Or l(j) = "4" Or l(j) = "5" Or l(j) = "6" Or l(j) = "7" Or l(j) = "8" Or l(j) = "9" Or l(j) = "." Or l(j) = "," Then
l(j) = l(j)
Else
l(j) = ""
End If

If l(j) = "," Then
l(j) = "."
End If

s = s & l(j)
Next

Else
q1 = 4: q2 = 5: q3 = 6: q4 = 7
p = SK.Cells(EURUSD, 4)
s = SK.Cells(GBPUSD, 4)
End If

SR.Cells(SATIR, 1) = X
SR.Cells(SATIR, 6) = SK.Cells(EURO, q1)
SR.Cells(SATIR, 7) = SK.Cells(EURO, q2)
SR.Cells(SATIR, 8) = SK.Cells(EURO, q3)
SR.Cells(SATIR, 9) = SK.Cells(EURO, q4)
SR.Cells(SATIR, 2) = SK.Cells(USD, q1)
SR.Cells(SATIR, 3) = SK.Cells(USD, q2)
SR.Cells(SATIR, 4) = SK.Cells(USD, q3)
SR.Cells(SATIR, 5) = SK.Cells(USD, q4)
SR.Cells(SATIR, 10) = SK.Cells(GBP, q1)
SR.Cells(SATIR, 11) = SK.Cells(GBP, q2)
SR.Cells(SATIR, 12) = SK.Cells(GBP, q3)
SR.Cells(SATIR, 13) = SK.Cells(GBP, q4)
SR.Cells(SATIR, 14) = p
SR.Cells(SATIR, 15) = s
End If
'**********************************************
DoEvents

Next
devam:
Next

Application.DisplayAlerts = False
SK.Delete
Application.DisplayAlerts = True

With Application
.DecimalSeparator = ","
.ThousandsSeparator = "."
.UseSystemSeparators = False
End With

[A1].Select
Application.ScreenUpdating = True
Unload BEKLEME
MsgBox "İŞLEMİNİZ BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR.", vbInformation
End Sub

Sub TCMB()
On Error GoTo Hata
Shell "C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE " & "https://www.tcmb.gov.tr", vbMaximizedFocus
Exit Sub
Hata:
MsgBox "İnternet bağlantısı şu anda kurulamıyor." _
& Chr(10) & "Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.", vbCritical, "Dikkat !"
End Sub
 
Üst