Tekrarlanan verilerin hangi hücrelerde olduğunun bilgisinin msgboxta görüntelemek

Katılım
8 Eylül 2008
Mesajlar
753
Beğeniler
14
Excel Vers. ve Dili
2010 İngilizce
#1
Merhabalar

Aşağıdaki kod düzeneğinde H sütununda herhangi bir hücreye yine h sütununda başka bir hücrede varolan bir değeri yazmışsam bana msgbox ile uyarı veriyor ve bu yazdığım değeri ve diğer benzer değeri kırmızı renge çeviriyor.

sadece ufak bir işlem istiyorum bu kod üstünde msgbox üstünde uyarı verdiğinde bu girdiğim değer hangi hücrelerde mevcut bunuda göstersin istiyorum. bilgi ve yardımlarınızı rica ederim

Kod:
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
On Local Error GoTo cikis
If Intersect(Target, Range("H:H")) Is Nothing Then Exit Sub
If WorksheetFunction.CountIf(Range("H:H"), Target) > 1 Then
MsgBox "Benzer Veri Girişi Yapıldı. Kontrol Ederek Düzeltiniz", vbCritical, "Uyarı"
End If
If Target.Row = 1 Then Exit Sub
 
  On Error GoTo ErrHandler
  Application.ScreenUpdating = False
 
  Dim myDataRng As Range
  Dim cell As Range
 

  Set myDataRng = Range("H2:H" & Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row)
 
  For Each cell In myDataRng
    cell.Offset(0, 0).Font.Color = vbBlack
 
  
    If Application.Evaluate("COUNTIF(" & myDataRng.Address & "," & cell.Address & ")") > 1 Then
      cell.Offset(0, 0).Font.Color = vbRed
    End If
  Next cell
 
  Set myDataRng = Nothing
ErrHandler:
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 

ÖmerBey

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
22 Ekim 2012
Mesajlar
2,756
Beğeniler
232
Excel Vers. ve Dili
2007 Türkçe
#2
Merhaba,
Kodunuzda yer alan aşağıdaki bölüme kırmızı kısmı ilave ediniz.
Rich (BB code):
    If Application.Evaluate("COUNTIF(" & myDataRng.Address & "," & cell.Address & ")") > 1 Then
      cell.Offset(0, 0).Font.Color = vbRed
      adres = adres & vbLf & cell.Address
    End If
kodun sonuna da şu şatırı ilave ederek adresi görüntüleyebilirsiniz.
If adres <> "" Then MsgBox adres
adres değişkenini string olarak tanımlamayı unutmayınız.
 
Katılım
8 Eylül 2008
Mesajlar
753
Beğeniler
14
Excel Vers. ve Dili
2010 İngilizce
#3
Aşağıdaki gibi gerekli yerlerde düzeltmeleri yaptım çok güzel oldu emeğine bilgine sağlık. Çok ufak bir sorum daha olacak bu kısmı yapamadım çünkü.

Bu kodla aynı sheet üstüne benzer veri girişi yapılmışsa bu uyarı verdiriyorum. fakat başka bir sheet daha var yine bu sheette aynı H sütununda benzer bir veri varsa çıkan msgbox uyarısında o ilgili sheet adının ve ilgili hücre ismini de yazdırabilir miyiz bilgilerinizi rica ederim

Kod:
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
On Local Error GoTo cikis
If Intersect(Target, Range("H:H")) Is Nothing Then Exit Sub
If WorksheetFunction.CountIf(Range("H:H"), Target) > 1 Then
End If
If Target.Row = 1 Then Exit Sub

  On Error GoTo ErrHandler
  Application.ScreenUpdating = False

  Dim myDataRng As Range
  Dim cell As Range
  Dim adres As String

  Set myDataRng = Range("H2:H" & Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row)

  For Each cell In myDataRng
    cell.Offset(0, 0).Font.Color = vbBlack


    If Application.Evaluate("COUNTIF(" & myDataRng.Address & "," & cell.Address & ")") > 1 Then
      cell.Offset(0, 0).Font.Color = vbRed
      adres = adres & vbLf & cell.Address & " Numaralı hücre"
    End If
  Next cell

  Set myDataRng = Nothing
ErrHandler:
  Application.EnableEvents = True
  Application.ScreenUpdating = True
If adres <> "" Then MsgBox "Aşağıda belirtilen hücrelerde benzer veri girişleri yapılmıştır. Düzeltiniz.!" & adres, vbCritical, "Benzer Veri Girişi Uyarısı"
End Sub
 

ÖmerBey

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
22 Ekim 2012
Mesajlar
2,756
Beğeniler
232
Excel Vers. ve Dili
2007 Türkçe
#4
Tekrar merhaba,
Kodunuzu aşağıdaki şekilde düzenledim, deneyiniz...
PHP:
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Intersect(Target, Range("H:H")) Is Nothing Or Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Row = 1 Or Target.Value = "" Then Exit Sub

Dim sayfalar As Object, s As Worksheet
Dim hcr As Range
Dim adres As String
Dim say As Byte

Set sayfalar = Sheets(Array("Sayfa1", "Sayfa2")) 'Sayfa isimleri buraya yazılacak

For Each s In sayfalar
  say = say + WorksheetFunction.CountIf(s.Range("H:H"), Target)
  s.Range("H2:H" & Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row).Font.Color = vbBlack
Next

If say = 1 Then Exit Sub

Application.ScreenUpdating = False
For Each s In sayfalar
  For Each hcr In s.Range("H2:H" & s.Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row)
    If hcr.Value = Target.Value Then
      hcr.Font.Color = vbRed
      adres = adres & vbLf & s.Name & "!" & hcr.Address(0, 0) & " Numaralı hücre"
    End If
  Next hcr
Next s

Application.ScreenUpdating = True

If adres <> "" Then MsgBox "Aşağıda belirtilen hücrelerde benzer veri girişleri yapılmıştır. Düzeltiniz.!" & adres, vbCritical, "Benzer Veri Girişi Uyarısı"
End Sub
 
Üst