Accesden bakıye sorgusu

assenucler

Altın Üye
Altın Üye
Katılım
19 Ağustos 2004
Mesajlar
3,021
Excel Vers. ve Dili
Office 365 Bireysel 2019 TR x64- Windows 10 Home Single Language x64 TR
Bilgilendirme ve eklenen dosya için teşekkürler.
 
Katılım
6 Temmuz 2008
Mesajlar
1,834
Excel Vers. ve Dili
OFFİCE 2007- TÜRKÇE
Tek sql sorgusunda çözüme ulaşamayınca databasedeki TARIH alanını "10.03.2020 00:00:01" (tarıh-saat) formatında değiştirdim.
Aynı güne kayıt girdiğimde ise saniye alanını 1 artırıp kaydediyorum. Bu sayede tek sorguda işi çözmüş oldum.
Tabi bu benim için bir çözüm yolu..

Sorgu=
Kod:
BAKIYE = "SELECT SUM(IIF(BA='B',TUTAR,TUTAR*-1,)) FROM CARTH001 WHERE CARKOD=A.CARKOD AND TARIH<=A.TARIH "
sorgu = "SELECT A.CARKOD,A.TARIH,IIF(A.BA='B',A.TUTAR,0)AS BORC ,IIF(A.BA='A',A.TUTAR*-1,0) AS ALACAK,(" & BAKIYE & ") AS BAKIYE FROM CARTH001 A order by A.CARKOD,A.TARIH"
sonuç:
HTML:
CARKOD  TARIH  BORC  ALACAK  BAKIYE
12001001  10.03.2020  600  0  600
12001001  12.03.2020  600  0  1200
12001001  13.03.2020  0  -500  700
12001001  14.03.2020  0  -500  200
12001001  16.03.2020  0  -500  -300
12001001  17.03.2020  0  -500  -800
12001001  18.03.2020  750  0  -50
12001001  19.03.2020  30  0  -20
12001001  20.03.2020  300  0  280
12001001  22.03.2020  0  -400  -120
12001001  22.03.2020  0  -1500  -1620
12001001  23.03.2020  0  -1200  -2820
12001001  23.03.2020  1800  0  -1020
12001001  23.03.2020  500  0  -520
12001001  25.03.2020  1200  0  680
12001002  15.03.2020  0  -500  -500
12001003  18.03.2020  750  0  1500
12001003  18.03.2020  750  0  1500
12001004  23.03.2020  1800  0  1800
32001001  24.03.2020  0  -500  -500
32001001  25.03.2020  140  0  -360
 
Katılım
6 Temmuz 2008
Mesajlar
1,834
Excel Vers. ve Dili
OFFİCE 2007- TÜRKÇE
Borçbakıye ve Alacakbakiye olarak almak istenildiğinde bu kodlar kullanılabilir zira artık bu şekilde hazırladım kodlarımı.

Kod:
BAKIYE = "SELECT SUM(IIF(BA='B',TUTAR,TUTAR*-1,)) FROM CARTH001 WHERE CARKOD=A.CARKOD AND TARIH<=A.TARIH "
 SORGU1 = "SELECT A.CARKOD,A.TARIH,IIF(A.BA='B',A.TUTAR,0)AS BORC ,IIF(A.BA='A',A.TUTAR*-1,0) AS ALACAK,(" & BAKIYE & ") AS BAKIYE FROM CARTH001 A order by A.CARKOD,A.TARIH"
 sorgu = "SELECT CARKOD,TARIH,BORC,ALACAK,IIF(BAKIYE<0,ABS(BAKIYE),0) AS BORCBAKIYE ,IIF(BAKIYE>0,BAKIYE,0)AS ALACAKBAKIYE FROM (" & SORGU1 & ")"
[TABLE]

CARKOD

TARIH

BORC

ALACAK

BORCBAKIYE

ALACAKBAKIYE


12001001

10.03.2020​

600​

0​

0​

600​


12001001

12.03.2020​

600​

0​

0​

1200​


12001001

13.03.2020​

0​

-500​

0​

700​


12001001

14.03.2020​

0​

-500​

0​

200​


12001001

16.03.2020​

0​

-500​

300​

0​


12001001

17.03.2020​

0​

-500​

800​

0​


12001001

18.03.2020​

750​

0​

50​

0​


12001001

19.03.2020​

30​

0​

20​

0​


12001001

20.03.2020​

300​

0​

0​

280​


12001001

22.03.2020​

0​

-400​

120​

0​


12001001

22.03.2020​

0​

-1500​

1620​

0​


12001001

23.03.2020​

0​

-1200​

2820​

0​


12001001

23.03.2020​

1800​

0​

1020​

0​


12001001

23.03.2020​

500​

0​

520​

0​


12001001

25.03.2020​

1200​

0​

0​

680​


12001002

15.03.2020​

0​

-500​

500​

0​


12001003

18.03.2020​

750​

0​

0​

1500​


12001003

18.03.2020​

750​

0​

0​

1500​


12001004

23.03.2020​

1800​

0​

0​

1800​


32001001

24.03.2020​

0​

-500​

500​

0​


32001001

25.03.2020​

140​

0​

360​

0​

[/TABLE]
 

Haluk

Özel Üye
Katılım
7 Temmuz 2004
Mesajlar
8,317
Excel Vers. ve Dili
32 Bit 2010 - İngilizce

Üstad, SQL Server 2019 Express maalesef Win7 üzerine kurulamıyor. 2012 Edition kurdum ama, içinden çıkamadım..... Bunlar biraz zahmetli işler anlaşılan.

.
 

Haluk

Özel Üye
Katılım
7 Temmuz 2004
Mesajlar
8,317
Excel Vers. ve Dili
32 Bit 2010 - İngilizce
Mesajınızı görmemişim.... dosyanın harici linki aşağıdadır. Siz indirdikten sonra, linki kaldıracağım.

Not: Sorgulama yapılacak tarih aralığının belirlenmesi opsiyonunu da ilave ettim.

Bu arada; bazı testler yapmak için, siz de içinde daha fazla veri (Cari Kod) olan bir MDB dosyası eklerseniz iyi olur. Bende Access yok, sizin dosyaya data ilave etmek için biraz uğraşmam gerekir yoksa....


.
 
Katılım
6 Temmuz 2008
Mesajlar
1,834
Excel Vers. ve Dili
OFFİCE 2007- TÜRKÇE
Mesajınızı görmemişim.... dosyanın harici linki aşağıdadır. Siz indirdikten sonra, linki kaldıracağım.

Not: Sorgulama yapılacak tarih aralığının belirlenmesi opsiyonunu da ilave ettim.

Bu arada; bazı testler yapmak için, siz de içinde daha fazla veri (Cari Kod) olan bir MDB dosyası eklerseniz iyi olur. Bende Access yok, sizin dosyaya data ilave etmek için biraz uğraşmam gerekir yoksa....


.
Bence on numara çalışma oldu Haluk bey, Elinize sağlık. umarım faydalı bir çalışma forum kullanıcıları için.

Merak edenler için VBNET kodları aşağıdaki gibidir.

Kod:
 Sub RAPORLA()
    Dim cn As OleDbConnection
    Dim objReader As OleDbDataReader
    Dim objDataset As DataSet = New VeritabanıDataSet
    Dim sorgu As String
    cn = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & Application.StartupPath & "\VeriTabanı\Veritabanı.mdb" & ";Persist Security Info=False;")
    ' Dim frm = F_CariTakip
    Dim KOSUL = "CARKOD LIKE '%" & CARKOD.Text & "%' AND  ISLEMTIPI LIKE '%" & ISLEMTIPI.Text & "%' AND TARIH BETWEEN @d1 and @d2 "
    Dim UNVAN = "SELECT DISTINCT(UNVAN) FROM CARTM001 WHERE CARKOD=A.CARKOD"
    
    Dim BAKIYE = "SELECT SUM(IIF(BA='B',TUTAR,TUTAR*-1,)) FROM CARTH001 WHERE CARKOD=A.CARKOD AND TARIH<=A.TARIH "
    Dim SORGU1 = "SELECT A.CARKOD,A.ISLEMTIPI,A.ACIKLAMA,A.TARIH,IIF(A.BA='B',A.TUTAR,0)AS BORC ,IIF(A.BA='A',A.TUTAR,0) AS ALACAK,(" & BAKIYE & ") AS BAKIYE FROM CARTH001 A " & _
      " WHERE " & KOSUL & " order by A.CARKOD,A.TARIH"
    sorgu = "SELECT CARKOD,(" & UNVAN & ") AS UNVAN,TARIH,ISLEMTIPI,ACIKLAMA,BORC,ALACAK,IIF(BAKIYE<0,ABS(BAKIYE),0) AS BORCBAKIYE ,IIF(BAKIYE>0,BAKIYE,0)AS ALACAKBAKIYE FROM (" & SORGU1 & ") "
 
    Dim cm2 As New OleDbCommand(sorgu, cn)
    cm2.Parameters.Add("@d1", SqlDbType.Date).Value = ILKTAR.Value.ToShortDateString
    cm2.Parameters.Add("@d2", SqlDbType.Date).Value = SONTAR.Value.ToShortDateString
    ' Dim dr2 As OleDbDataReader = cm2.ExecuteReader
    cm2.CommandType = CommandType.Text
    cm2.Connection.Open()
    objReader = cm2.ExecuteReader
    objDataset.Tables(0).Clear()
    objDataset.Tables(0).Load(objReader)
    objReader.Close()
    cn.Close()

    Dim rds As ReportDataSource = New ReportDataSource
    rds.Name = "CariHareketler"
    rds.Value = objDataset.Tables(0)
    Dim paramList As New Generic.List(Of ReportParameter)

    With Me
      .ReportViewer1.LocalReport.ReportPath = Replace(Application.StartupPath, "\bin\Debug", "") & "\Report1.rdlc"

      .ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear()
      .ReportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(rds)
      .ReportViewer1.ShowPrintButton = True
      .ReportViewer1.RefreshReport()
    End With
    Me.ReportViewer1.SetDisplayMode(DisplayMode.PrintLayout)
    Me.ReportViewer1.ZoomMode = ZoomMode.PageWidth
  End Sub
 
Üst