arkadaslar bi yardim lutfen

Katılım
16 Mart 2021
Mesajlar
12
Excel Vers. ve Dili
2019
bu kod sayfayi buyutmeye yariyor sorunsuz isledi
Sub boyut()
Dim X1 As Long, Y1 As Long, Y2 As Long, X2 As Long
Dim CX As Double, CY As Double
Dim MyCtrl As Control
X1 = Application.Width
Y1 = Application.Height
X2 = Me.Width
Y2 = Me.Height
CX = X1 / X2
CY = Y1 / Y2
Me.Width = X1
Me.Height = Y1
For Each MyCtrl In Me.Controls
MyCtrl.Top = MyCtrl.Top * CY
MyCtrl.Left = MyCtrl.Left * CX
MyCtrl.Width = MyCtrl.Width * CX
MyCtrl.Height = MyCtrl.Height * CY
On Error Resume Next
MyCtrl.Font.Size = MyCtrl.Font.Size * CY
On Error GoTo 0
Next
End Sub


bu kodda 64 bit excellere max min buton eklemye yariyor
Option Explicit​
Public Const MIN_BOX As Long = &H10000​
Public Const MAX_BOX As Long = &H10000​
Const GWL_STYLE As Long = -16​
Const SC_CLOSE As Long = &HF060​
Const SC_MAXIMIZE As Long = &HF030​
Const SC_MINIMIZE As Long = &HF020​
Const SC_RESTORE As Long = &HF120​
Declare PtrSafe Function GetWindowLongPtr Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long) As LongPtr​
Declare PtrSafe Function SetWindowLongPtr Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As LongPtr, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As LongPtr) As LongPtr​
Declare PtrSafe Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal hwnd As LongPtr) As Long​
Declare PtrSafe Function GetForegroundWindow Lib "user32" () As LongPtr​
Public Sub AddToForm(ByVal Box_Type As Long)​
Dim BitMask As LongPtr​
Dim Window_Handle As LongPtr​
Dim WindowStyle As LongPtr​
Dim Ret As LongPtr​
If Box_Type = MIN_BOX Or Box_Type = MAX_BOX Then​
Window_Handle = GetForegroundWindow()​
WindowStyle = GetWindowLongPtr(Window_Handle, GWL_STYLE)​
BitMask = WindowStyle Or Box_Type​
Ret = SetWindowLongPtr(Window_Handle, GWL_STYLE, BitMask)​
Ret = DrawMenuBar(Window_Handle)​
End If​
End Sub​
yapmak istedigim max butonuna basdigim zaman sayfanin sadece boyutu diyil icindeki hersey buyusun ve kucult butonuna basdigimdada tekrar eski haline gelsin
nasil bisey deniye biliriz bazen buyutme yapdigim zaman listbox sayfanin soluna kaciyor ama istedigim tam ortalanarak buyusun
 
Üst