Aynı Ölçüleri Eşleme

mc_exrem

Altın Üye
Katılım
25 Mayıs 2010
Mesajlar
367
Excel Vers. ve Dili
Office 365
64bit
Tr
Win 10
Merhabalar üstadlar,

Dosyamın CAM sayfasında bulunan aynı ölçüdeki camları adetleriyle birlikte başka bir sayfaya eşleyerek aktarmak istiyorum.
Yani 11 ve 12 satırdaki ölçülerin eni ve boyu aynı, 11. satırdaki adetin üzerine diğer satırlardaki aynı ölçüleri adetleri ile ekleyerek tek ölçü yapmasını istiyorum.
Yani sayfada eni ve boyu aynı olan tek satır olsun istiyorum.
Bu çalışma Sürekli olarak ölçü yazdığım bir sayfa olduğu için ölçülerin değiştirilebilir olacağını ve daha sonra farklı ölçüler girileceğini göz önünde bulundurarak işlem yapmanızı rica ederim.

Yardımlarınız için teşekkür eder saygılar sunarım.
 

Ekli dosyalar

veyselemre

Özel Üye
Katılım
9 Mart 2005
Mesajlar
2,910
Excel Vers. ve Dili
Excel 2010-TR (32 bit)
Kod:
Sub test()

  Dim i&, son&, kys, itms, z(1 To 1, 1 To 2), w

  Sheets("C A M").Select
  Range("J11.R" & Rows.Count).Clear

  With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    son = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    For i = 11 To son
      ky = Cells(i, "B").Value & "|" & Cells(i, "C").Value
      If .exists(ky) Then
        w = .Item(ky)
        w(1, 1) = w(1, 1) + Cells(i, "A").Value
        w(1, 2) = w(1, 2) + Cells(i, "G").Value
        .Item(ky) = w
      Else
        z(1, 1) = Cells(i, "A").Value
        z(1, 2) = Cells(i, "G").Value
        .Item(ky) = z
      End If
    Next i
    kys = .keys
    itms = .items
    For i = 0 To UBound(kys)
      Cells(i + 11, "J").Resize(, 2).Value = Split(kys(i), "|")
      Cells(i + 11, "L").Resize(, 2).Value = itms(i)
      Cells(i + 11, "J").Value = Cells(i + 11, "J").Value * 1
      Cells(i + 11, "K").Value = Cells(i + 11, "K").Value * 1
      If Cells(i + 11, "M").Value = 0 Then Cells(i + 11, "M").ClearContents
    Next i
  End With
  Cells(9, "J").Resize(, 4).Value = Array("EN", "BOY", "ADET", "İŞLEM")
  Range("J11.M" & Rows.Count).Sort [j11], xlDescending, [k11], , xlDescending, , xlAscending, xlNo
End Sub
 

mc_exrem

Altın Üye
Katılım
25 Mayıs 2010
Mesajlar
367
Excel Vers. ve Dili
Office 365
64bit
Tr
Win 10
Kod:
Sub test()

  Dim i&, son&, kys, itms, z(1 To 1, 1 To 2), w

  Sheets("C A M").Select
  Range("J11.R" & Rows.Count).Clear

  With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    son = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    For i = 11 To son
      ky = Cells(i, "B").Value & "|" & Cells(i, "C").Value
      If .exists(ky) Then
        w = .Item(ky)
        w(1, 1) = w(1, 1) + Cells(i, "A").Value
        w(1, 2) = w(1, 2) + Cells(i, "G").Value
        .Item(ky) = w
      Else
        z(1, 1) = Cells(i, "A").Value
        z(1, 2) = Cells(i, "G").Value
        .Item(ky) = z
      End If
    Next i
    kys = .keys
    itms = .items
    For i = 0 To UBound(kys)
      Cells(i + 11, "J").Resize(, 2).Value = Split(kys(i), "|")
      Cells(i + 11, "L").Resize(, 2).Value = itms(i)
      Cells(i + 11, "J").Value = Cells(i + 11, "J").Value * 1
      Cells(i + 11, "K").Value = Cells(i + 11, "K").Value * 1
      If Cells(i + 11, "M").Value = 0 Then Cells(i + 11, "M").ClearContents
    Next i
  End With
  Cells(9, "J").Resize(, 4).Value = Array("EN", "BOY", "ADET", "İŞLEM")
  Range("J11.M" & Rows.Count).Sort [j11], xlDescending, [k11], , xlDescending, , xlAscending, xlNo
End Sub
İlginiz için teşekkür ederim. Yoğunluktan anca yazabildim kusurum affola. Kodu çalıştıramadım çünki verileri boş bir sayfaya eşleyerek aktaracağım. Yarın güncel listeyi ekleyeceğim. Teşekkürler.
 

mc_exrem

Altın Üye
Katılım
25 Mayıs 2010
Mesajlar
367
Excel Vers. ve Dili
Office 365
64bit
Tr
Win 10
Kod:
Sub test()

  Dim i&, son&, kys, itms, z(1 To 1, 1 To 2), w

  Sheets("C A M").Select
  Range("J11.R" & Rows.Count).Clear

  With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    son = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
    For i = 11 To son
      ky = Cells(i, "B").Value & "|" & Cells(i, "C").Value
      If .exists(ky) Then
        w = .Item(ky)
        w(1, 1) = w(1, 1) + Cells(i, "A").Value
        w(1, 2) = w(1, 2) + Cells(i, "G").Value
        .Item(ky) = w
      Else
        z(1, 1) = Cells(i, "A").Value
        z(1, 2) = Cells(i, "G").Value
        .Item(ky) = z
      End If
    Next i
    kys = .keys
    itms = .items
    For i = 0 To UBound(kys)
      Cells(i + 11, "J").Resize(, 2).Value = Split(kys(i), "|")
      Cells(i + 11, "L").Resize(, 2).Value = itms(i)
      Cells(i + 11, "J").Value = Cells(i + 11, "J").Value * 1
      Cells(i + 11, "K").Value = Cells(i + 11, "K").Value * 1
      If Cells(i + 11, "M").Value = 0 Then Cells(i + 11, "M").ClearContents
    Next i
  End With
  Cells(9, "J").Resize(, 4).Value = Array("EN", "BOY", "ADET", "İŞLEM")
  Range("J11.M" & Rows.Count).Sort [j11], xlDescending, [k11], , xlDescending, , xlAscending, xlNo
End Sub
merhabalar

aktarılması gereken EŞLEME sayfası eklendi.
CAM sayfasındaki gibi A11 hücresinden başlayarak ölçü ve adetleri atması için yardımcı olur musunuz

denedim ama resimdeki hatayı verdi.
228236
228237
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:

veyselemre

Özel Üye
Katılım
9 Mart 2005
Mesajlar
2,910
Excel Vers. ve Dili
Excel 2010-TR (32 bit)
Kodları module içerisine yerleştirin.
Kod:
Sub test()
  Dim s1 As Worksheet, s2 As Worksheet
  Dim i&, son&, sat&, ky$
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Set s1 = Sheets("C A M")
  Set s2 = Sheets("EŞLEME")
  s2.Range("A11:Z" & Rows.Count).Clear
  son = s1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  s1.Range("A11:H" & son).Copy s2.Range("A11")
  s2.Select
  For i = son To 11 Step -1
    If Cells(i, "H").Value <> "" Then
      Cells(i, "H").Value = Replace(Cells(i, "H").Value, " SONU", "")
      Cells(i, "H").Value = Replace(Cells(i, "H").Value, " ", "")
      ky = Replace(Cells(i, "H").Value, " SONU", "")
    Else
      Cells(i, "H").Value = ky
    End If
  Next i

  With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 11 To son
      ky = Cells(i, "B").Value & "|" & Cells(i, "C").Value
      If Cells(i, "G").Value <> "" Then ky = ky & "|" & Cells(i, "B").Value & "|" & Cells(i, "C").Value
      If Not .exists(ky) Then
        .Item(ky) = i
        Cells(i, "D").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*RC[-1]/1000000"
          Cells(i, "H").Value = Cells(i, "A").Value & "x" & Cells(i, "H").Value
      Else
        sat = .Item(ky)
        Cells(sat, "A") = Cells(sat, "A") + Cells(i, "A").Value
        If Cells(i, "G").Value <> "" Then Cells(sat, "G") = Cells(sat, "G") + Cells(i, "G").Value

          Cells(sat, "H").Value = Cells(sat, "H").Value & " | " & Cells(i, "A").Value & "x" & Cells(i, "H").Value
        Cells(i, "A").Resize(, 8).ClearContents
      End If
    Next i
  End With

  Range("A11:H" & Rows.Count).Sort [D11], xlDescending, [C11], , xlDescending, [B11], xlDescending, xlNo
  son = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  Range("A" & son + 1 & ":H" & Rows.Count).Delete xlUp
  Range("D11:D" & son).ClearContents
  Range("K2").Formula = "=SUM(G11:G" & son & ")"
  Range("A8").Formula = "=SUM(A11:A" & son & ")"
  Range("D8").Formula = "=SUM(E11:E" & son & ")"

  Range("A11:H11").Copy
  Range("A12:H" & son).PasteSpecial xlPasteFormats
  
    For i = 11 To son - 1
      If Cells(i, "B").Value = Cells(i + 1, "B").Value And _
      Cells(i, "C").Value = Cells(i + 1, "C").Value Then
      Cells(i, "A").Resize(2, 7).Interior.Color = vbYellow
      End If
    Next i
  
  
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
 
Son düzenleme:

mc_exrem

Altın Üye
Katılım
25 Mayıs 2010
Mesajlar
367
Excel Vers. ve Dili
Office 365
64bit
Tr
Win 10
Kodları module içerisine yerleştirin.
Kod:
Sub test()
  Dim s1 As Worksheet, s2 As Worksheet
  Dim i&, son&, sat&, ky$
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Set s1 = Sheets("C A M")
  Set s2 = Sheets("EŞLEME")
  s2.Range("A11.Z" & Rows.Count).Clear
  son = s1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  s1.Range("A11:H" & son).Copy s2.Range("A11")
  s2.Select
  For i = son To 11 Step -1
    If Cells(i, "H").Value <> "" Then
      Cells(i, "H").Value = Replace(Cells(i, "H").Value, " SONU", "")
      Cells(i, "H").Value = Replace(Cells(i, "H").Value, " ", "")
      ky = Replace(Cells(i, "H").Value, " SONU", "")
    Else
      Cells(i, "H").Value = ky
    End If
  Next i

  With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 11 To son
      ky = Cells(i, "B").Value & "|" & Cells(i, "C").Value
      If Cells(i, "G").Value <> "" Then ky = ky & "|" & Cells(i, "B").Value & "|" & Cells(i, "C").Value
      If Not .exists(ky) Then
        .Item(ky) = i
        Cells(i, "D").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*RC[-1]/1000000"
          Cells(i, "H").Value = Cells(i, "A").Value & "x" & Cells(i, "H").Value
      Else
        sat = .Item(ky)
        Cells(sat, "A") = Cells(sat, "A") + Cells(i, "A").Value
        If Cells(i, "G").Value <> "" Then Cells(sat, "G") = Cells(sat, "G") + Cells(i, "G").Value

          Cells(sat, "H").Value = Cells(sat, "H").Value & " | " & Cells(i, "A").Value & "x" & Cells(i, "H").Value
        Cells(i, "A").Resize(, 8).ClearContents
      End If
    Next i
  End With

  Range("A11.H" & Rows.Count).Sort [D11], xlDescending, [C11], , xlDescending, [B11], xlDescending, xlNo
  son = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  Range("A" & son + 1 & ":H" & Rows.Count).Delete xlUp
  Range("D11:D" & son).ClearContents
  Range("K2").Formula = "=SUM(G11:G" & son & ")"
  Range("A8").Formula = "=SUM(A11:A" & son & ")"
  Range("D8").Formula = "=SUM(E11:E" & son & ")"

  Range("A11:H11").Copy
  Range("A12:H" & son).PasteSpecial xlPasteFormats
 
    For i = 11 To son - 1
      If Cells(i, "B").Value = Cells(i + 1, "B").Value And _
      Cells(i, "C").Value = Cells(i + 1, "C").Value Then
      Cells(i, "A").Resize(2, 7).Interior.Color = vbYellow
      End If
    Next i
   
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Teşekkürler
Yarın deneyip akıbetini paylaşacağım.
İyi akşamlar
 

mc_exrem

Altın Üye
Katılım
25 Mayıs 2010
Mesajlar
367
Excel Vers. ve Dili
Office 365
64bit
Tr
Win 10
Kodları module içerisine yerleştirin.
Kod:
Sub test()
  Dim s1 As Worksheet, s2 As Worksheet
  Dim i&, son&, sat&, ky$
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Set s1 = Sheets("C A M")
  Set s2 = Sheets("EŞLEME")
  s2.Range("A11.Z" & Rows.Count).Clear
  son = s1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  s1.Range("A11:H" & son).Copy s2.Range("A11")
  s2.Select
  For i = son To 11 Step -1
    If Cells(i, "H").Value <> "" Then
      Cells(i, "H").Value = Replace(Cells(i, "H").Value, " SONU", "")
      Cells(i, "H").Value = Replace(Cells(i, "H").Value, " ", "")
      ky = Replace(Cells(i, "H").Value, " SONU", "")
    Else
      Cells(i, "H").Value = ky
    End If
  Next i

  With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 11 To son
      ky = Cells(i, "B").Value & "|" & Cells(i, "C").Value
      If Cells(i, "G").Value <> "" Then ky = ky & "|" & Cells(i, "B").Value & "|" & Cells(i, "C").Value
      If Not .exists(ky) Then
        .Item(ky) = i
        Cells(i, "D").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*RC[-1]/1000000"
          Cells(i, "H").Value = Cells(i, "A").Value & "x" & Cells(i, "H").Value
      Else
        sat = .Item(ky)
        Cells(sat, "A") = Cells(sat, "A") + Cells(i, "A").Value
        If Cells(i, "G").Value <> "" Then Cells(sat, "G") = Cells(sat, "G") + Cells(i, "G").Value

          Cells(sat, "H").Value = Cells(sat, "H").Value & " | " & Cells(i, "A").Value & "x" & Cells(i, "H").Value
        Cells(i, "A").Resize(, 8).ClearContents
      End If
    Next i
  End With

  Range("A11.H" & Rows.Count).Sort [D11], xlDescending, [C11], , xlDescending, [B11], xlDescending, xlNo
  son = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  Range("A" & son + 1 & ":H" & Rows.Count).Delete xlUp
  Range("D11:D" & son).ClearContents
  Range("K2").Formula = "=SUM(G11:G" & son & ")"
  Range("A8").Formula = "=SUM(A11:A" & son & ")"
  Range("D8").Formula = "=SUM(E11:E" & son & ")"

  Range("A11:H11").Copy
  Range("A12:H" & son).PasteSpecial xlPasteFormats
 
    For i = 11 To son - 1
      If Cells(i, "B").Value = Cells(i + 1, "B").Value And _
      Cells(i, "C").Value = Cells(i + 1, "C").Value Then
      Cells(i, "A").Resize(2, 7).Interior.Color = vbYellow
      End If
    Next i
   
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
merhabalar
modele4 e ekledim ama aşağıdaki hatayı verdi.

228254

228255
 

mc_exrem

Altın Üye
Katılım
25 Mayıs 2010
Mesajlar
367
Excel Vers. ve Dili
Office 365
64bit
Tr
Win 10
Kodları module içerisine yerleştirin.
Kod:
Sub test()
  Dim s1 As Worksheet, s2 As Worksheet
  Dim i&, son&, sat&, ky$
  Application.ScreenUpdating = False
  Application.Calculation = xlCalculationManual
  Set s1 = Sheets("C A M")
  Set s2 = Sheets("EŞLEME")
  s2.Range("A11:Z" & Rows.Count).Clear
  son = s1.Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  s1.Range("A11:H" & son).Copy s2.Range("A11")
  s2.Select
  For i = son To 11 Step -1
    If Cells(i, "H").Value <> "" Then
      Cells(i, "H").Value = Replace(Cells(i, "H").Value, " SONU", "")
      Cells(i, "H").Value = Replace(Cells(i, "H").Value, " ", "")
      ky = Replace(Cells(i, "H").Value, " SONU", "")
    Else
      Cells(i, "H").Value = ky
    End If
  Next i

  With CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For i = 11 To son
      ky = Cells(i, "B").Value & "|" & Cells(i, "C").Value
      If Cells(i, "G").Value <> "" Then ky = ky & "|" & Cells(i, "B").Value & "|" & Cells(i, "C").Value
      If Not .exists(ky) Then
        .Item(ky) = i
        Cells(i, "D").FormulaR1C1 = "=RC[-2]*RC[-1]/1000000"
          Cells(i, "H").Value = Cells(i, "A").Value & "x" & Cells(i, "H").Value
      Else
        sat = .Item(ky)
        Cells(sat, "A") = Cells(sat, "A") + Cells(i, "A").Value
        If Cells(i, "G").Value <> "" Then Cells(sat, "G") = Cells(sat, "G") + Cells(i, "G").Value

          Cells(sat, "H").Value = Cells(sat, "H").Value & " | " & Cells(i, "A").Value & "x" & Cells(i, "H").Value
        Cells(i, "A").Resize(, 8).ClearContents
      End If
    Next i
  End With

  Range("A11:H" & Rows.Count).Sort [D11], xlDescending, [C11], , xlDescending, [B11], xlDescending, xlNo
  son = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  Range("A" & son + 1 & ":H" & Rows.Count).Delete xlUp
  Range("D11:D" & son).ClearContents
  Range("K2").Formula = "=SUM(G11:G" & son & ")"
  Range("A8").Formula = "=SUM(A11:A" & son & ")"
  Range("D8").Formula = "=SUM(E11:E" & son & ")"

  Range("A11:H11").Copy
  Range("A12:H" & son).PasteSpecial xlPasteFormats
  
    For i = 11 To son - 1
      If Cells(i, "B").Value = Cells(i + 1, "B").Value And _
      Cells(i, "C").Value = Cells(i + 1, "C").Value Then
      Cells(i, "A").Resize(2, 7).Interior.Color = vbYellow
      End If
    Next i
  
  
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Emeğinize sağlık makroyu çalıştırınca eşlemeleri yaptı ancak cevap yazabildim iş yoğunluğu malum.
Bir sıkıntımız var o da eşlenen verilerdeki satırlar boş kalıyor ve bu şekilde de çıktı alamıyorum. Yani diğer berinin adedine eklenen ölçülerin olduğu satır boş kalıyor.
Sizden ricam eşleme yapıldıktan sonra boş satırın kalmaması.
Yardımcı olabilir misiniz?
 
Üst