Basit yardım lazım.(Sayfa açma)

Katılım
17 Ekim 2020
Mesajlar
7
Excel Vers. ve Dili
professional plus 2019 ve vb
Arkadaşlar acemiyim basit bir şeyde takıldım. Önceden yapmıştım şimdi yapamıyorum hata nerede acaba.
FOR Döngüsüyle 1den 30 a kadar sayfalık excelime veri işlemeye çalışıyorum. hücre değerindeki sayfayı açtıramıyorum.sayfa rakamları bir sütun boyunca aşağıya doğru gidiyor .Ordan alıyorum..Napmam gerekiyor.runtime 9 hatası
sayfano
*****************************************************************************************************

Application.ScreenUpdating = False
Dim x, sayfano, ürünsatır, ürünsütun1, ürünsütun2 As Integer
Dim ürünmiktarı As Double
Dim ürünadet As Integer
Dim sonsatır As Integer

' x işlenen satır

Dim Veri_çekme As Worksheetsonsatır = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For x = 1 To sonsatır

Worksheets("Veri_çekme").Activate


sayfano = Cells(x + 1, 14).Value
ürünsatır = Cells(x + 1, 12).Value
ürünmiktarı = Cells(x + 1, 11).Value


ürünsütun1= 9


Worksheets(sayfano).Activate


Cells(ürünsatır, ürünsütun1).Value = Cells(ürünsatır, ürünsütun1).Value + ürünmiktarı
Next x


For x = 1 To sonsatırWorksheets("Veri_çekme").Activate


sayfano = Cells(x + 1, 14).Value
ürünsatır = Cells(x + 1, 12).Value
ürünadet = Cells(x + 1, 10).Value


ürünsütun2 =8


Worksheets(sayfano).Activate


Cells(ürünsatır, ürünsütun2).Value = Cells(ürünsatır, ürünsütun2).Value + ürünadet
Next x


Application.ScreenUpdating = True
'

'
End Sub
 
Üst