Çoketopla Makro

Katılım
12 Şubat 2009
Mesajlar
100
Beğeniler
0
Excel Vers. ve Dili
2010 Türkçe Win8 x64
#1
Merhaba arkadaşlar

makro ile çoketopla formulu yaptım.
ancak excel çok kasıyor. işlevi uzun sürüyor.
yardımlarınızı rica ederim.


Sub vade_hesap()
With Sayfa3

Range("b4:R70000").ClearContents

.[b4:b70000] = "=(SUMIFS('isis'!$AB:$AB,'isis'!$d:$d,a4,'isis'!$c:$c,$b$3))"
.[b4:b70000].Value = .[b4:b70000].Value

.[g4:g70000] = "=(SUMIFS('rapor'!$ac:$ac,'rapor'!$o:$o,a4,'rapor'!$z:$z,$g$3))"
.[g4:g70000].Value = .[g4:g70000].Value

.[n4:n70000] = "=(b4-g4)"
.[n4:n70000].Value = .[n4:n70000].Value.[c4:c70000] = "=(SUMIFS('isis'!$AB:$AB,'isis'!$d:$d,a4,'isis'!$c:$c,$c$3))"
.[c4:c70000].Value = .[c4:c70000].Value

.[h4:h70000] = "=(SUMIFS('rapor'!$ac:$ac,'rapor'!$o:$o,a4,'rapor'!$z:$z,$h$3))"
.[h4:h70000].Value = .[h4:h70000].Value

.[o4:eek:70000] = "=(c4-h4)"
.[o4:eek:70000].Value = .[o4:eek:70000].Value


.[d4:d70000] = "=(SUMIFS('isis'!$AB:$AB,'isis'!$d:$d,a4,'isis'!$c:$c,$d$3))"
.[d4:d70000].Value = .[d4:d70000].Value

.[ı4:ı70000] = "=(SUMIFS('rapor'!$ac:$ac,'rapor'!$o:$o,a4,'rapor'!$z:$z,$ı$3))"
.[ı4:ı70000].Value = .[ı4:ı70000].Value

.[p4:p70000] = "=(d4-ı4)"
.[p4:p70000].Value = .[p4:p70000].Value


.[e4:e70000] = "=(SUMIFS('isis'!$AB:$AB,'isis'!$d:$d,a4,'isis'!$c:$c,$e$3))"
.[e4:e70000].Value = .[e4:e70000].Value

.[j4:j70000] = "=(SUMIFS('rapor'!$ac:$ac,'rapor'!$o:$o,a4,'rapor'!$z:$z,$j$3))"
.[j4:j70000].Value = .[j4:j70000].Value


.[q4:q70000] = "=(e4-j4)"
.[q4:q70000].Value = .[q4:q70000].Value.[l4:l70000] = "=VLOOKUP(A4,'isis'!d:al,29,0)"
.[l4:l70000].Value = .[l4:l70000].Value

MsgBox "İşlem tamamlandı." & vbLf & vbLf & _
"İşlem süresi: " & Format(Timer - Zaman, "0.00") & " saniye.", vbInformation, "..:: Murat Esen ::.."

End With
End Sub
 

dalgalikur

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
4 Haziran 2006
Mesajlar
1,967
Beğeniler
192
Excel Vers. ve Dili
2007-2013
#2
Kodlarınızın en başına
Application.Calculation = xlCalculationManual
en sonuna da
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
satırlarını ekleyip dener misiniz?
 

Erdem_34

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
4 Mayıs 2007
Mesajlar
3,042
Beğeniler
67
Excel Vers. ve Dili
OFİS 2013 TÜRKÇE-İNG. 64 BİT
#3
Örnek dosyanızı eklerseniz. Daha hızlı çalışan çözümler sunulabilir.
 

İdris SERDAR

Moderatör
Yönetici
Katılım
21 Ekim 2005
Mesajlar
15,517
Beğeniler
206
Excel Vers. ve Dili
Excel, 2016 - İngilizce
#5
.

Formüllerin içindeki alanları sınırlarını belirleyin.

Örneğin,

=(SUMIFS('isis'!$AB:$AB,'isis'!$d:$d,a4,'isis'!$c:$c,$b$3))" olanı

=(SUMIFS('isis'!$AB4:$AB70000,'isis'!$d4:$d70000,a4,'isis'!$c4:$c70000,$b$3))"

şeklinde yaparak deneyin.

.
 

Erdem_34

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
4 Mayıs 2007
Mesajlar
3,042
Beğeniler
67
Excel Vers. ve Dili
OFİS 2013 TÜRKÇE-İNG. 64 BİT
#7
Kartal bey,

Eklediğiniz dosyayı çalıştırdığımda hiç tutar gelmiyor.
Kendi belirlediğiniz ID'lerin mi toplamanı istiyorsunuz,tüm listenin mi?
isis ile rapor arasındaki ortak nokta nedir.
 
Son düzenleme:
Katılım
12 Şubat 2009
Mesajlar
100
Beğeniler
0
Excel Vers. ve Dili
2010 Türkçe Win8 x64
#8
Merhaba Erdem Bey
Önceki Yazdığım excelde Trx Number numarlarını yanlış yazdığım için tutar gelmiyordu.
aşağıdaki gibi düzeltiğimde geliyor.

Ama Aynı fat. sisteme islenip işlenmediği işlendi ise arasında farkı veya red edilen var mı yok
kontrolu sağlamak
simdiden yardımlarını için teşekkürler


1544027619010.png
 

turist

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
18 Kasım 2009
Mesajlar
5,109
Beğeniler
556
Excel Vers. ve Dili
2013 64Bit
English
#10
Kodunuzu aşağıdaki gibi uygulayıp deneyin.
Kod:
Sub vade_hesap()
  With Sayfa3
  son = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  Range("b4:R70000").ClearContents
  
    .Range("b4:b" & son) = "=(SUMIFS('isis'!$AB:$AB,'isis'!$d:$d,a4,'isis'!$c:$c,$b$3))"
    .Range("b4:b" & son).Value = Range("b4:b" & son).Value
    
    .Range("g4:g" & son) = "=(SUMIFS('rapor'!$ac:$ac,'rapor'!$o:$o,a4,'rapor'!$z:$z,$g$3))"
    .Range("g4:g" & son).Value = .Range("g4:g" & son).Value
        
    .Range("n4:n" & son) = "=(b4-g4)"
    .Range("n4:n" & son).Value = .Range("n4:n" & son).Value
        
        
    
    .Range("c4:c" & son) = "=(SUMIFS('isis'!$AB:$AB,'isis'!$d:$d,a4,'isis'!$c:$c,$c$3))"
    .Range("c4:c" & son).Value = .Range("c4:c" & son).Value
        
    .Range("h4:h" & son) = "=(SUMIFS('rapor'!$ac:$ac,'rapor'!$o:$o,a4,'rapor'!$z:$z,$h$3))"
    .Range("h4:h" & son).Value = .Range("h4:h" & son).Value
        
     .Range("o4:o" & son) = "=(c4-h4)"
     .Range("o4:o" & son).Value = .Range("o4:o" & son).Value
        
       
    .Range("d4:d" & son) = "=(SUMIFS('isis'!$AB:$AB,'isis'!$d:$d,a4,'isis'!$c:$c,$d$3))"
    .Range("d4:d" & son).Value = .Range("d4:d" & son).Value
    
    .Range("ı4:ı" & son) = "=(SUMIFS('rapor'!$ac:$ac,'rapor'!$o:$o,a4,'rapor'!$z:$z,$ı$3))"
    .Range("ı4:ı" & son).Value = .Range("ı4:ı" & son).Value
    
     .Range("p4:p" & son) = "=(d4-ı4)"
    .Range("p4:p" & son).Value = .Range("p4:p" & son).Value

        
    .Range("e4:e" & son) = "=(SUMIFS('isis'!$AB:$AB,'isis'!$d:$d,a4,'isis'!$c:$c,$e$3))"
    .Range("e4:e" & son).Value = .Range("e4:e" & son).Value
  
    .Range("j4:j" & son) = "=(SUMIFS('rapor'!$ac:$ac,'rapor'!$o:$o,a4,'rapor'!$z:$z,$j$3))"
    .Range("j4:j" & son).Value = .Range("j4:j" & son).Value
    
    
    .Range("q4:q" & son) = "=(e4-j4)"
    .Range("q4:q" & son).Value = .Range("q4:q" & son).Value
      
    

     .Range("l4:l" & son) = "=VLOOKUP(A4,'isis'!d:al,29,0)"
     .Range("l4:l" & son).Value = .Range("l4:l" & son).Value
      
   MsgBox "İşlem tamamlandı." & vbLf & vbLf & _
    "İşlem süresi: " & Format(Timer - Zaman, "0.00") & " saniye.", vbInformation, "..:: Murat Esen ::.."

  End With
End Sub
 

Erdem_34

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
4 Mayıs 2007
Mesajlar
3,042
Beğeniler
67
Excel Vers. ve Dili
OFİS 2013 TÜRKÇE-İNG. 64 BİT
#12
Merhaba,

Aşağıdaki kodu dener misiniz.

Kod:
Sub ddeeee()

Set con = VBA.CreateObject("adodb.Connection")

con.Open "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" & _
ThisWorkbook.FullName & ";extended properties=""Excel 12.0;hdr=yes"""

sorgu = "transform sum(PayableAmount) select DocumentNo from[isis$] group by DocumentNo pivot DocumentCurrencyCode"
Set rs = con.Execute(sorgu)
Sayfa3.Rows("4:100000").Clear
Sayfa3.Application.Union(Sayfa3.Range("B3:E3"), Sayfa3.Range("g3:j3"), Sayfa3.Range("n3:q3")).ClearContents

x = 1
For Each deg In rs.Fields
On Error Resume Next
Sayfa3.Cells(3, x + 1) = rs.Fields.Item(x).Name
Sayfa3.Cells(3, x + 6) = rs.Fields.Item(x).Name
Sayfa3.Cells(3, x + 13) = rs.Fields.Item(x).Name
x = x + 1
Next deg

Sayfa3.Range("A4").CopyFromRecordset rs
con.Close

con.Open "provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" & _
ThisWorkbook.FullName & ";extended properties=""Excel 12.0;hdr=yes"""
son = Sheets("Karsılastırma").Cells(Rows.Count, "a").End(3).Row

sorgu = "select rapor.[Transaction Receivable Amount] from[Karsılastırma$A3:A" & son & "] Karsılastırma left join [rapor$] rapor on Karsılastırma.[Taxnumber] = rapor.[Trx Number] "

Set rs = con.Execute(sorgu)
Range("G4").CopyFromRecordset rs
End Sub
 

Erdem_34

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
4 Mayıs 2007
Mesajlar
3,042
Beğeniler
67
Excel Vers. ve Dili
OFİS 2013 TÜRKÇE-İNG. 64 BİT
#14
Örnek dosyanızda çalıştı.65500 satırdan fazlamı veri var.Çalışmayan dosyayı görmeden kesin yorum yapıyorum.
 
Katılım
12 Şubat 2009
Mesajlar
100
Beğeniler
0
Excel Vers. ve Dili
2010 Türkçe Win8 x64
#15
Merhaba
Hesaplama çok hızlı kasma yok ancak Rapor kısmında tutar gelmiıyor
aşağıdaki gibi oluyor


1544199444313.png
 
Katılım
12 Şubat 2009
Mesajlar
100
Beğeniler
0
Excel Vers. ve Dili
2010 Türkçe Win8 x64
#16
Sorunun ne olduğunu buldum.
çözdüm ancak İsis te USD - TRY - GBP - EUR tutarları geliyor ancak
rapor kısmında sadece butun para bırımlerını EUR yazıyor :(
ayıca bendeki veri 80000 kadar 65000 den sonrasını hesaplamıyor
neden hesaplamadığını bulamadım :(
1544201671322.png


Sorun
Aşağıdaki sorun düzelttikten sonra çözüldü.

Karsılastırma.[Taxnumber] = " olması gereken

Karsılastırma.[Trx number] =" yanlış olan
 
Son düzenleme:
Katılım
17 Nisan 2008
Mesajlar
660
Beğeniler
82
Excel Vers. ve Dili
office2010
#17
Alternatif.

Kod:
Private Sub CommandButton1_Click()
Set s1 = Sheets("isis")
Set s2 = Sheets("rapor")
Set s3 = Sheets("Karsılastırma")
Z = TimeValue(Now)
Set dic = CreateObject("scripting.dictionary")
  a = s1.Range("C2:AB" & s1.Cells(Rows.Count, 3).End(3).Row).Value
  b = s2.Range("O2:AC" & s2.Cells(Rows.Count, "O").End(3).Row).Value
  son_sat = UBound(a) + UBound(b)
  
  ReDim c(1 To son_sat, 1 To 10)
  ReDim c1(1 To son_sat, 1 To 4)
  
  For i = 1 To UBound(a)
    krt = a(i, 2)
    If Not dic.exists(krt) Then
      say = say + 1
      dic(krt) = say
      sat = say
    Else
      sat = dic(krt)
    End If
    c(sat, 1) = krt
    If a(i, 1) = "TRY" Then c(sat, 2) = c(sat, 2) + CDbl(a(i, 26)) Else c(sat, 2) = 0
    If a(i, 1) = "USD" Then c(sat, 3) = c(sat, 3) + CDbl(a(i, 26)) Else c(sat, 3) = 0
    If a(i, 1) = "EUR" Then c(sat, 4) = c(sat, 4) + CDbl(a(i, 26)) Else c(sat, 4) = 0
    If a(i, 1) = "GBP" Then c(sat, 5) = c(sat, 5) + CDbl(a(i, 26)) Else c(sat, 5) = 0
  Next i
  
  For i = 1 To UBound(b)
    krt1 = b(i, 1)
    If Not dic.exists(krt1) Then
      say = say + 1
      dic(krt1) = say
      sat = say
    Else
      sat = dic(krt1)
    End If
    c(sat, 1) = b(i, 1)
    If b(i, 12) = "TRY" Then c(sat, 7) = c(sat, 7) + b(i, 15) Else c(sat, 7) = 0
    If b(i, 12) = "USD" Then c(sat, 8) = c(sat, 8) + b(i, 15) Else c(sat, 8) = 0
    If b(i, 12) = "EUR" Then c(sat, 9) = c(sat, 9) + b(i, 15) Else c(sat, 9) = 0
    If b(i, 12) = "GBP" Then c(sat, 10) = c(sat, 10) + b(i, 15) Else c(sat, 10) = 0
    c1(sat, 1) = c(sat, 2) - c(sat, 7)
    c1(sat, 2) = c(sat, 3) - c(sat, 8)
    c1(sat, 3) = c(sat, 4) - c(sat, 9)
    c1(sat, 4) = c(sat, 5) - c(sat, 10)
  Next i
  s3.[A4].Resize(dic.Count, 10) = c
  s3.[N4].Resize(dic.Count, 4) = c1
MsgBox "İşlem tamam." & vbLf & vbLf & CDate(TimeValue(Now) - Z), vbInformation
End Sub
 

Ekli dosyalar

Katılım
12 Şubat 2009
Mesajlar
100
Beğeniler
0
Excel Vers. ve Dili
2010 Türkçe Win8 x64
#20
Ziynettin bey Merhaba

Başka bir sorun cıktı
fat. listesini güncelledim. isis te toplam 80000 kadar geldi.
Fat. numaraları geliyor ancak fat. tutarı gelmiyor. en son 68333 kadar geliyor gerisi yok
ama rapor kısmında hepsini hesaplıyor. sorun araştırdım ama bulamadım.
yardımcı ola bilirsen sevinirim.
 

Ekli dosyalar

Üst