eklenti çalışmıyor

Katılım
18 Mayıs 2005
Mesajlar
373
Beğeniler
3
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003 TR
#1
üstadlar,
office 2007 de gönderdiğim eklentiyi C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns atıyorum.
exceli açtığımda eklentinin adını fonksiyonlarda göremiyorum. =YAZIYACEVİR fonksiyonu gelmiyor. office 2016 da fonksiyon çalışıyor.
eklenti office 2007 de neden çalışmıyor olabilir. eklentisi xlam olduğu için dosya olarak ekleyemedim. kodları atttım..

Public Function YAZIYACEVIR(Para_Tutar)

Dim Para_TutarStr As String
Dim ParaBirimi As String, ParaAltBirimi As String

HücreAdı = Para_Tutar.Address

If Para_Tutar = "" Then
YAZIYACEVIR = HücreAdı & " Hücresine bir değer girmelisiniz !..."
Exit Function
End If

If Not IsNumeric(Para_Tutar) Then
YAZIYACEVIR = HücreAdı & " Hücresine girilen değer, sayı değil !..."
Exit Function
End If

ParaStr = Format(Abs(Para_Tutar), "0.00")
ParaBirimi = Left(ParaStr, Len(ParaStr) - 3)
ParaAltBirimi = Right(ParaStr, 2)

YAZIYACEVIR = IIf(Para_Tutar = 0, "Yalnız " & Cevir(ParaBirimi) & " TL ", "") & _
IIf(Para_Tutar <> 0, "Yalnız ", "") & _
IIf(Para_Tutar < 0, "Eksi (-) ", "") & _
IIf(Para_Tutar <> 0, Cevir(ParaBirimi) & " TL ", "") & _
IIf(Val(ParaAltBirimi) <> 0, Cevir(ParaAltBirimi) & " Kr.", "")

If ParaBirimi = 0 And ParaAltBirimi > 0 Then
YAZIYACEVIR = "Yalnız " & Cevir(ParaAltBirimi) & " Kr."

If Para_Tutar < 0 And ParaAltBirimi > 0 Then
YAZIYACEVIR = "Yalnız Eksi (-) " & Cevir(ParaAltBirimi) & " Kr."

End If

End If

End Function

Private Function Cevir(SayiStr As String) As String

Dim Rakam(15)
Dim c(3), Sonuc, e

Birler = Array("", "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz")
Onlar = Array("", "on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli", "altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan")
Binler = Array("trilyon", "milyar", "milyon", "bin", "")

SayiStr = String(15 - Len(SayiStr), "0") + SayiStr

For i = 1 To 15
Rakam(i) = Val(Mid$(SayiStr, i, 1))
Next i

Sonuc = ""
For i = 0 To 4
c(1) = Rakam(i * 3 + 1)
c(2) = Rakam(i * 3 + 2)
c(3) = Rakam(i * 3 + 3)
If c(1) = 0 Then
e = ""
ElseIf c(1) = 1 Then
e = "yüz"
Else
e = Birler(c(1)) + "yüz"
End If
e = e + Onlar(c(2)) + Birler(c(3))
If e <> "" Then e = e + Binler(i)
If (i = 3) And (e = "birbin") Then e = "bin"
Sonuc = Sonuc + e
Next i

If Sonuc = "" Then Sonuc = "Sıfır"

Cevir = UCase(Mid(Sonuc, 1, 1)) + Mid(Sonuc, 2, Len(Sonuc) - 1)
End Function
 
Son düzenleme:

excel41

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
1 Ocak 2013
Mesajlar
502
Beğeniler
233
Excel Vers. ve Dili
Excel 2019 Türkçe
#2

Ekli dosyalar

Katılım
18 Mayıs 2005
Mesajlar
373
Beğeniler
3
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003 TR
#3
excel41 ilginiz için teşekür ederim ama bunun formatı bize uymuyor. tl ve kr olarak lazım. sizin gönderdiğiniz ytl
benim eklenti office 2016 da çalışıyor 2007 de çalışmıyor. çözüm biliyormu sunuz. teşekürler
 

excel41

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
1 Ocak 2013
Mesajlar
502
Beğeniler
233
Excel Vers. ve Dili
Excel 2019 Türkçe
#4
excel41 ilginiz için teşekür ederim ama bunun formatı bize uymuyor. tl ve kr olarak lazım. sizin gönderdiğiniz ytl
benim eklenti office 2016 da çalışıyor 2007 de çalışmıyor. çözüm biliyormu sunuz. teşekürler
belgeyi masa üstüne kaydedin sonra excel eklentileri bölümünden ekleyin ...boş bir excel sayfası açın her hangi bir hücrede sağ clik yapın orda çıkacak ayarlarda YTL ve YKR yerine TL ve KR yazın ayrıca yazı düzenini de istediğiniz formatta uygulayabilirsiniz
 
Katılım
18 Mayıs 2005
Mesajlar
373
Beğeniler
3
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003 TR
#5
üstadım,
eklentinizi ekledim. boş bir excel sayfası açtım ama sağ clik yapınca YTL ve YKR nerden değiştireceğim bulamadım.
 

excel41

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
1 Ocak 2013
Mesajlar
502
Beğeniler
233
Excel Vers. ve Dili
Excel 2019 Türkçe
#6
üstadım,
eklentinizi ekledim. boş bir excel sayfası açtım ama sağ clik yapınca YTL ve YKR nerden değiştireceğim bulamadım.
ekl, dosyada 1 aşamada sağ clik yapıldığında parametre ayarlarını tıklayın 2 aşamayı göreceksiniz iyi çalışmalar
 

Ekli dosyalar

Üst