Excelden VBA ile SQL Sorgusu Değişken Sorunu

Katılım
19 Eylül 2006
Mesajlar
67
Excel Vers. ve Dili
office 2007 tr
Excel sorgu sihirbazı vasıtası ile SQL veri tabanından bilgi sorgulaması yaptım ve bunu makro olarak keydettim
Yapmaya çalıştığım ama yapamadığım bir şey var.
SQL sorgusunda belirli bir sayıyı sorgulayabiliyorum bu makroyla ancak istediğim şey sorgulamamın aşağıda işaretli olan kısmını değişken olarak tanımladım.
Yani Sayfa1 A1 hücresine bir değer yazdığımda ve sorguyu çalıştırdığımda aşağıda kırmızı ile işaretli yerdeki sayılı sipariş çağrılması gerekirken "ora_01722 hatası alıyorum (Sayı olması gereken alanda başka bir veri var). Sanırım değişken tanımlamasını beceremedim. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

Kodlar:
Range("A2").Select
With Selection.QueryTable
.Connection = "ODBC;DSN=discilik;UID=mercek;;SERVER=efes;"
.CommandText = Array( _
"SELECT VSATSIPARIS.PROJE_NO, VSATSIPARIS.SIPARIS_NO, VSATSIPARIS.BARKOD, VSATSIPARIS.MIKTAR_MUHTELIF, VSATSIPARIS.MIKTAR_BOLUMLER, VSATSIPARIS.FIYAT, VSATSIPARIS.IHALE_MALHIZMET_KODU, VSATSIPARIS.FIRM" _
, _
"A_KODU, VSATSIPARIS.BUTCE_YILI" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM OPUS.VSATSIPARIS VSATSIPARIS" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "WHERE (VSATSIPARIS.SIPARIS_NO=" & CDbl(Range("A1").Value) & ") AND (VSATSIPARIS.BUTCE_YILI='2010')" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "ORDER BY VSATSIPARIS.PROJE_NO, VSATSIPARIS.SIPARIS_NO, VSA" _
, _
"TSIPARIS.BARKOD, VSATSIPARIS.MIKTAR_MUHTELIF, VSATSIPARIS.MIKTAR_BOLUMLER, VSATSIPARIS.FIYAT, VSATSIPARIS.IHALE_MALHIZMET_KODU, VSATSIPARIS.FIRMA_KODU, VSATSIPARIS.BUTCE_YILI" _
)
.Refresh BackgroundQuery:=True
End With
End Sub
 

Levent Menteşoğlu

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
13 Ekim 2004
Mesajlar
15,540
Excel Vers. ve Dili
Excel 2010-Türkçe
Değişkeni tek tırnak arasına alarak deneyin. Örneğin,

='" & CDbl(Range("A1").Value) & "')
 
Katılım
1 Nisan 2010
Mesajlar
5
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003 Türkçe
Bende aynı şekilde bir çalışma yaptım ama bende tarih filtresinde takıldım. Kod aşağıda fakat bu haliyle çalışmıyor. SQL sorgumun WHERE koşulunda I2010_ALINAN_SIPARIS.SIPARIS_TARIHI='"+Format(Sheets("Sayfa1").Range("B1")."yyyy-mm-dd")+"' filterisin kullandım ama bunu yazdığımda hata alıyorum. Amacım B1 hücresine bir tarih yazdığımda sorgunun o tarihe göre çalışması. Tarih parametresi nasıl yazılır, yardım edebilir misiniz?

Sub GUNCELLE()
'
' GUNCELLE Makro
' Makro Ebru Çapraz Arslanoğlu tarafından 02.04.2010 tarihinde kaydedildi.
'
With Sheets("Sayfa1").Range("Siparişler").QueryTable
.Connection = Array(Array( _
"ODBC;DSN=LINX_OPEN;Description=LINX_OPEN_DSN;UID=USERLINX;PWD=USERLINX;APP=Microsoft Office 2003;WSID=00BIM02;DATABASE=INTERFARMA;LA" _
), Array("NGUAGE=Türkçe"))
.CommandText = Array( _
"SELECT I2010_ALINAN_SIPARIS.BOLGE, I2010_ALINAN_SIPARIS.CARI_HESAP_ADI, I2010_ALINAN_SIPARIS.BEKLEYEN_ADET, I2010_ALINAN_SIPARIS.SEVK_ADET, I2010_ALINAN_SIPARIS.SIPARIS_ADET, I2010_ALINAN_SIPARIS.SIPA" _
, _
"RIS_TARIHI" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "FROM INTERFARMA.dbo.I2010_ALINAN_SIPARIS I2010_ALINAN_SIPARIS" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "WHERE (I2010_ALINAN_SIPARIS.BOLGE='" & (Sheets("Sayfa1").Range("B3")) & "' AND I2010_ALINAN_SIPARIS.SIPARIS_TARIHI='"+Format(Sheets("Sayfa1").Range("B1")."yyyy-mm-dd")+"')" _
)


.Refresh BackgroundQuery:=False
End With
End Sub
 

Levent Menteşoğlu

Administrator
Yönetici
Admin
Katılım
13 Ekim 2004
Mesajlar
15,540
Excel Vers. ve Dili
Excel 2010-Türkçe
Tarihi aşağıdaki gibi tanımlayarak deneyin.

AND I2010_ALINAN_SIPARIS.SIPARIS_TARIHI=cdate('" & Sheets("Sayfa1").Range("B1") & "')")
 
Katılım
1 Nisan 2010
Mesajlar
5
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003 Türkçe
Yeni bir hata aldım

Çok teşekkürler. Sanırım oldu ama şimdi çalıştırdığımda ".Refresh BackgroundQuery:=False" bu satırda hata alıyorum. Nedendir?
 
Katılım
1 Nisan 2010
Mesajlar
5
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003 Türkçe
Aldığım hata ;

Run-Time error '1004'
YSD (Yapılandırılmış Sorgu Dili) hatası

Bunun üzerine ".Refresh BackgroundQuery:=True" yaptım.

Bu defa aşağıdaki hatayı aldım ;

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] 'cdate' is not a recognized function name.
 
Son düzenleme:
Katılım
1 Nisan 2010
Mesajlar
5
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003 Türkçe
Tamamdır Levent bey, çalıştı. Yardımlarınız için çok teşekkürler.
 

mustafakoker

Altın Üye
Katılım
20 Haziran 2008
Mesajlar
665
Excel Vers. ve Dili
Office 2010
Hocam aynı sorun bende de mevcut sorgu sonucunda sayfaya (2021/01/01) şeklinde geliyor ben 01/01/2021 şeklinde gelmesini istiyorum.
Sorgum daki TARİH'i nasıl düzenlemeliyim ki 01/01/2021 formatında excel sayfasına gelsin?


Kod:
Sub ADOExcelSQLServer()
   ' SQL Sunucu Bağlantısı
  
  Dim Cn As ADODB.Connection
  Dim Server_Name As String
  Dim Database_Name As String
  Dim User_ID As String
  Dim Password As String
  Dim SQLStr As String
  Dim rs As ADODB.Recordset
  Set rs = New ADODB.Recordset

  Server_Name = "***********" 
  Database_Name = "ANADOLU_2021" 
  User_ID = "Sa" 
  Password = "T*********" 
  
  SQLStr = " SELECT " & _
  "YEAR (TARIH) AS [YIL]," & _
  " MONTH (TARIH)  AS [AY]," & _
  " TARIH , " & _
  " EVRAKNO," & _
  " KASACODE,    ACIKLAMA," & _
  " SUM (TL_BORCFIYAT)   Tahsilat," & _
  " SUM (TL_ALACAKFIYAT)  Tediye ," & _
  " SUM (TL_BORCFIYAT-TL_ALACAKFIYAT) OVER (PARTITION BY KASACODE ORDER BY TARIH,TLOG_LOGTIME ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS 'Bakiye' " & _
  " FROM [ANDGR_2021].[dbo].[NAKT10T]" & _
  " WHERE KASACODE like'%100-01%' and TARIH BETWEEN '2021/01/01' AND '2021/12/31'" & _
  " GROUP BY TARIH, EVRAKNO,KASACODE,ACIKLAMA,TL_BORCFIYAT,TL_ALACAKFIYAT, TLOG_LOGTIME ,MONTH (TARIH) ,YEAR (TARIH)" & _
  " ORDER BY TARIH"
  
    
  
  Set Cn = New ADODB.Connection
  Cn.Open "Driver={SQL Server};Server=" & Server_Name & ";Database=" & Database_Name & _
  ";Uid=" & User_ID & ";Pwd=" & Password & ";"
  
  Cn.CommandTimeout = 900

  rs.Open SQLStr, Cn, adOpenStatic
   
  For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
Sayfa1.Cells(3, i + 1).Value = rs.Fields(i).Name 'sorgulama sonucu sayfada 3.satırdan başlar
Next i
Sayfa1.Range("a4").CopyFromRecordset rs
Range("A3").Select  'Colon Başlıklarını Sayfanın Tema Rengine Göre Ayarlar
  Dikkat.Show
 Call HucreBicimi 'Colon Başlıklarını hücrebicimi macrosundakilere Göre Ayarlar A3-I3 ARASI

  rs.Close
  Set rs = Nothing
  Cn.Close
  Set Cn = Nothing
End Sub
 

mustafakoker

Altın Üye
Katılım
20 Haziran 2008
Mesajlar
665
Excel Vers. ve Dili
Office 2010
Aşağıdaki gibi deneyiniz.
Hocam run time error hatası aldım,
Microsoft ODBC SQL Server direver Sql Server argument data type Char is invalid for argument 1 of format fonction

rs.Open SQLStr, Cn, adOpenStatic hata bu satırda verdi

sql managamet studi v18.8
Databese özellikleri
Maintanece Collaction :Turkish_100_CS_AI
 

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
31,093
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
Linkte benzer bir konu var.


Ayrıca sorgunuzda birden fazla TARIH ifadesi geçiyor.

Order by ve group by bölümlerini de aynı şekilde formatlamayı deneyiniz.
 
Üst