KDV

iplikci_80

Altın Üye
Altın Üye
Katılım
29 Kasım 2007
Mesajlar
856
Excel Vers. ve Dili
excel 2007
Arkadaşlar office 2007 den office 2013 geçtiğim de EK 'teki KDV hesaplamaya çalıştığım belgede ekran görüntüsünü gönderdiğim hatayı alıyorum, bu hatanın giderilmesi hususunda yardımlarınızı rica ediyorum.
 

Ekli dosyalar

iplikci_80

Altın Üye
Altın Üye
Katılım
29 Kasım 2007
Mesajlar
856
Excel Vers. ve Dili
excel 2007
Sayın yanginci34 ilginize teşekkür ederim. Rica etsem nasıl çözüldüğü hususunda bilgilendirir misiniz lütfen.
 

yanginci34

Altın Üye
Altın Üye
Katılım
6 Temmuz 2010
Mesajlar
1,274
Excel Vers. ve Dili
excel2013
Aşağıdaki koda kırmızı ile yazanları ekledim.
,,
Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal CX As Long, ByVal CY As Long, ByVal wFlags As Long) As Long
Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32.dll" () As Long
Private Declare PtrSafe Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Declare PtrSafe Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long

Private Const SWP_NOMOVE = &H2
Private Const SWP_NOSIZE = &H1
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Private Const HWND_TOP = 0
Private Const SWP_NOACTIVATE = &H10
Private Const SWP_HIDEWINDOW = &H80
Private Const SWP_SHOWWINDOW = &H40
Private Const WS_EX_APPWINDOW = &H40000
Private Const GWL_STYLE = (-16)
Private Const WS_MINIMIZEBOX = &H20000
Private Const SWP_FRAMECHANGED = &H20
Private Const WM_SETICON = &H80
Private Const ICON_SMALL = 0&
Private Const ICON_BIG = 1&
 

iplikci_80

Altın Üye
Altın Üye
Katılım
29 Kasım 2007
Mesajlar
856
Excel Vers. ve Dili
excel 2007
Arkadaşlar KDV hesaplamaya çalıştığım çalışma da ekran görüntüsünü gönderdiğim hatayı alıyorum, bu hatanın giderilmesi hususunda yardımlarınızı rica ediyorum.
 

Ekli dosyalar

Üst