Soru Listview satır silme

s.savas

Altın Üye
Katılım
12 Ocak 2009
Mesajlar
806
Excel Vers. ve Dili
2003
Merhaba arkadaşlar.
Aşağıdaki kod ile listview listesindeki her hangi bir satırı ilgili textbox ve comboboxlara geri yükleyerek silme işlemini yapıyorum. Ancak bu haliyle silinen satır çalışma kitabındaki ilgili satırın hepsini siliyor.
Kod:
If OptionButton5.Value = True Then 'Silme İşlemi
If TextBox1.Text = "" Then
MsgBox "İşlem Tarihini Giriniz...", , "Kayıt Hatası!!!"
Exit Sub
End If

If MsgBox(" " & TextBox1.Value & " tarihli kayda ilişkin, çalışma kitabındaki bütün veriler geri alınamaz bir şekilde silinecektir. BUNU BİR DAHA DÜŞÜNÜN !!", vbInformation + vbYesNo, "..::DİKKAT::..") = vbNo Then Exit Sub
Y = ListView1.SelectedItem.Index
sat = ListView1.ListItems(Y)
x = ListView1.ListItems(Y).ListSubItems(4).Text
cevap = MsgBox("Silmek istediğinizden emin misiniz?", vbYesNo, "SİLME ONAYI")
If cevap = vbYes Then

With Sheets(ComboBox5.Text)
.Rows(sat).ClearContents
End With


Set sh = Nothing
MsgBox " " & TextBox1.Value & " tarihli kayda ait Tüm Bilgiler Silinmiştir.", vbInformation
End If
Ben istiyorum ki; çalışma kitabındaki sadece A ile L sütunu aralığındaki veriler silinsin. Mümkünmü dür?
221960
 
Katılım
5 Kasım 2006
Mesajlar
481
Excel Vers. ve Dili
TÜRKCE Excel 2016
.Rows(sat).ClearContents yerine
.Range("A" & sat & ":" & "L" & sat).ClearContents
 
Katılım
5 Kasım 2006
Mesajlar
481
Excel Vers. ve Dili
TÜRKCE Excel 2016
Rich (BB code):
.Range("A" & sat & ":L" & sat).ClearContents
 
Katılım
5 Kasım 2006
Mesajlar
481
Excel Vers. ve Dili
TÜRKCE Excel 2016
Rica ederim abey.
 
Üst