Çözüldü Makro Hatası

Katılım
10 Temmuz 2012
Mesajlar
1,334
Beğeniler
40
Excel Vers. ve Dili
2016 TR
#1
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim k As Range
If Intersect(Target, [A1]) Is Nothing Then Exit Sub
On Error Resume Next
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B3:O65536").ClearContents
If Target.Value = "" Then Exit Sub
Set k = Sheets("KAYIT").Range("A3:S65536").Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
If Not k Is Nothing Then
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B3").Value = "HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME"
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B6").Value = "Madde 1 - Sözleşmenin tarafları"
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B5").Value = "İhale Kayıt Numarası : " & k.Offset(0, 10).Value
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B7").Value = " Bu Sözleşme, bir tarafta ...........- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta " & k.Offset(0, 1).Value & " (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir."
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B8").Value = "2.1. İdarenin"
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B9").Value = "a) Adı:..........İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK"
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B10").Value = "b) Adresi:.............."
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B11").Value = "c) Telefon numarası : ......"
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B12").Value = "ç) Faks numarası : ......."
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B13").Value = "d) Elektronik posta adresi(varsa) : ........"
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B14").Value = "2.2. Yüklenicinin"
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B15").Value = "a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı : " & k.Offset(0, 1).Value
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B16").Value = "b) T.C. Kimlik No : " & k.Offset(0, 3).Value
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B17").Value = "c) Vergi Kimlik No : " & k.Offset(0, 4).Value
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B18").Value = "ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi : " & k.Offset(0, 2).Value
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B19").Value = "d) Telefon numarası : 0" & k.Offset(0, 5).Value
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B20").Value = "e) Bildirime esas faks numarası:"
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B21").Value = "f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): "
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B22").Value = "2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır."
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B23").Value = "2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler."
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B24").Value = "Madde 3 - Sözleşmenin dili"
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B25").Value = "3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır."
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B26").Value = "Madde 4 - Tanımlar"
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B27").Value = "4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır.) ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir."
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B28").Value = "Madde 4 - Tanımlar"
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B29").Value = "Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Sağlayan Öğrencilerin " & Format(Now, "dd.mm.yyyy") & "" - " " & Format(Now, "dd.mm.yyyy") + 1 & " Eğitim Öğretim Yılı için Günübirlik olarak taşınması işi."
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B30").Value = k.Offset(0, 6).Value & " taşıma merkezli okul müdürlüğüne " & k.Offset(0, 7).Value & " yerleşim yerindeki " & k.Offset(0, 8).Value & " öğrenciyi " & k.Offset(0, 9).Value & " km ile " & Format(Cells(k.Offset(0, 13).Value, "#,##0.00") & " TL birim fiyat ile " & k.Offset(0, 12).Value & " gün taşıma işi")HATA : 29 ve 30 uncu bilgiler ilgili sayfaya aktarılmıyor. Ama ben daha 52 satıra kadar aktarmam lazım.

Yukarıdaki makro kodunda yapmış olduğum 29 ve 30 uncu satırda yapmış olduğum hatanın düzeltilmiş halini paylaşabilir misiniz?
Teşekkür eder, saygılarımı sunarım
 
Son düzenleme:

yanginci34

Altın Üye
Altın Üye
Katılım
6 Temmuz 2010
Mesajlar
1,179
Beğeniler
93
Excel Vers. ve Dili
excel2013
#2
Böyle denermisiniz.
Sheets("SÖZLEŞME").Range("B29").Value = "Bu iş " & Format(Now, "dd.mm.yyyy") & " - " & Format(Now, "dd.mm.yyyy") + 1 & " Dönem Yılı için geçerlidir"
 

yanginci34

Altın Üye
Altın Üye
Katılım
6 Temmuz 2010
Mesajlar
1,179
Beğeniler
93
Excel Vers. ve Dili
excel2013
#4
Rica ederim kolay gelsin.
 
Üst