Run-time Error '57121'

Katılım
5 Şubat 2016
Mesajlar
171
Excel Vers. ve Dili
2010 Türkçe
Üstatlarım merhabalar. Aşağıda belirttiğim kodda

Sheets("YÖNETİM").Select

kısımda başlıkta yazan hatayı alıyorum. Userforma bağlı bir kod. Excel girişinde kullanıcı adı ve şifre giriyorum o da yönetim sayfasına yönlendiriyor doğruysa kullanıcı adı ve şifre. Fakat yönlendirirken hata veriyor. Çözümünü bulamadım. Dosya büyük ve içinde çok bilgi olduğu için buraya yükleyemedim maalesef.

Kod:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Kullanici, Parola, Metin, Sec As String
  If Say = 3 Then
    MsgBox "Bu oturum için 3 parola denemesi yaptınız. " & vbCr & _
    "Dosyanız kapatılacaktır....", vbCritical, "Tanınamayan Kullanıcı Girişi"
    ActiveWorkbook.Save: Application.Quit
      Exit Sub
  End If

Kullanici = TextBox1.Text: Parola = TextBox2.Text
  Metin = Kullanici & " " & Parola

Open ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator & "password.jpg" For Input As #1
  Do While Not EOF(1)
    Input #1, Sec
      If Sec = Metin Then
        evn = True
        txtid = ""
        txtpass = ""

  TextBox1.Visible = False: TextBox2.Visible = False
    Label1.Visible = False: Label2.Visible = False: CommandButton1.Visible = False
Close #1

  Unload Me
  Son_Dolu_Satir = Sheets("LOG").Range("A65536").End(xlUp).Row
            Bos_Satir = Son_Dolu_Satir + 1
            Sheets("LOG").Range("A" & Bos_Satir).Value = _
Application.WorksheetFunction.Max(Sheets("LOG").Range("A:A")) + 1
            Sheets("LOG").Range("A" & Bos_Satir).Value = TextBox1.Text
            Sheets("LOG").Range("B" & Bos_Satir).Value = Now
            'ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
            'Sheets("YÖNETİM").Activate
            'ActiveWindow.WindowState = xlMaximized
               
            
Exit Do
  Else
    'MsgBox "Kullanıcı ya da Parola kontrol ediliyor"
  End If

Loop
  Close #1
   Say = Say + 1
   Sheets("YÖNETİM").Select
End Sub
 

cicosz

Altın Üye
Katılım
30 Mart 2010
Mesajlar
180
Excel Vers. ve Dili
2007,2010,2013
Merhaba,
Öncelikle ilgili sayfa adınız, kodunuzdakiyle birebir eşleşiyor mu onu kontrol ediniz. Ardından VBA ekranında Tools >> References kısmında Missing ile başlayan ve işaretli olan kısım varsa işareti kaldırıp tekrardan kodunuzu çalıştırmayı dener misiniz?
 
Katılım
5 Şubat 2016
Mesajlar
171
Excel Vers. ve Dili
2010 Türkçe
Merhaba hocam. İlk kontrol ettiklerim onlar oldu fakat sıkıntı göremedim. Missing noktası da aynı şekilde . Kayıp herhangi bir DLL yok.
 

cicosz

Altın Üye
Katılım
30 Mart 2010
Mesajlar
180
Excel Vers. ve Dili
2007,2010,2013
Merhaba,
Hata alınan satırın öncesine On Error Resume Next sonrasına ise On Error GoTo 0 ekleyerek dener misiniz? Bunlara hata aldığınızda değişkenlerinizin değerlerini görebileceğimiz kısmının ekran alıntısını ekler misiniz?
 

dalgalikur

Destek Ekibi
Destek Ekibi
Katılım
5 Haziran 2006
Mesajlar
3,226
Excel Vers. ve Dili
2013
Merhaba.

Eklediğiniz kodlarda sadece "Yönetim" ve "Log" sayfalarına ihtiyaç duyuluyor. Diğer sayfaları silip dosyanızı paylaşabilirsiniz.
 
Katılım
6 Temmuz 2015
Mesajlar
663
Excel Vers. ve Dili
2003
Geçenlerde benim de benzer bir olay başıma geldi. Hiçbir problem görünmediği halde sayfa seçme komutu anlamsız bir şekilde hata veriyordu. O an fazla uğraşmak istemediğimden sorunun kaynağını bulmak yerine, Userfeorm'u değiştirdim ve sorun çözüldü. Bilginize...
 
Üst