Satır içi aynı kelimeden birden fazla geçmesi

Katılım
2 Mayıs 2021
Mesajlar
8
Excel Vers. ve Dili
Excel 16.41 - TR
Arkadaşlar merhaba;

Elimde 1 sütun da binlerce satır firma adı bilgisi var. Bazı satırlarda firma adında birden fazla aynı kelime veya kelimeler geçebiliyor. Acaba aynı satırda bir kelimeden birden fazla geçen satırları farklı bir renk ile belirtebilir miyiz? Günlük bazı çalışmalarım var manuel tek tek kontrol etmek beni inanılmaz zorluyor. Eğer bu sorunumu çözebilirsek günlük işlerimi ve kontrollerimi çok daha raha yapabileceğim.

Aşağıda örnek liste var. Satır içi bazı kelimeler tekrar etmiş. aynı kelime 2 den fazla geçmişse ilgili satırı sarıya boyamak istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.

ABC Restoran Kayseri, Kayseri
S.O.S Dstv Installation and Repairs - Golf Park, Golf Park
Dabgha, Riyadh 13425
Falafel 1001 Oberhausen, Oberhausen

Kod çalıştıktan sonra aşağıdaki satırları sarıya boyaması gerekiyor.

ABC Restoran Kayseri, Kayseri
S.O.S Dstv Installation and Repairs - Golf Park, Golf Park

Dabgha, Riyadh 13425
Falafel 1001 Oberhausen, Oberhausen
 
Katılım
2 Mayıs 2021
Mesajlar
8
Excel Vers. ve Dili
Excel 16.41 - TR
Hocam teşekkür ederim. Dosyayı indiremedim. Acaba başka bir yere yükleyebilir misiniz? Bazen satırlarda virgül olmayabiliyor. Dosyanızı bir denemek isterim.
 

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
32,092
Excel Vers. ve Dili
Ofis 365 Tr-64 Bit
Ofis 2010 Tr-En 32 Bit
Alternatif,

Hız olarak avantaj sağlayacaktır. (60.000 satır için test ettim yaklaşık 3,5 - 4 saniye civarında işlemi tamamlıyor.)

Verilerinizin A sütununda ve A1 hücresinden başladığı varsayılmıştır. Verileriniz bu konumda değilse kodu revize etmek gerekecektir.

C++:
Option Explicit

Sub Benzer_Kelime_Iceren_Hucreleri_Renklendir()
  Dim Dizi As Object, Veri As Variant, Zaman As Double
  Dim Son As Long, Kelime As Variant, Say As Long
  Dim X As Long, Y As Integer, Renklenen_Satir_Say As Long
  
  Zaman = Timer
  
  Set Dizi = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  
  Son = Cells(Rows.Count, 1).End(3).Row
  If Son < 2 Then Son = 2
  
  Veri = Range("A1:A" & Son).Value
  
  Range("A:A").Interior.ColorIndex = xlNone
  
  ReDim Liste(1 To 1)
  
  For X = LBound(Veri, 1) To UBound(Veri, 1)
    Kelime = Split(Noktalama_Pasif(Veri(X, 1)), " ")
    For Y = LBound(Kelime) To UBound(Kelime)
      If Not Dizi.Exists(Kelime(Y)) Then
        Dizi.Add Kelime(Y), Nothing
      Else
        Say = Say + 1
        Renklenen_Satir_Say = Renklenen_Satir_Say + Say
        ReDim Preserve Liste(1 To Say)
        Liste(Say) = Cells(X, 1).Address(0, 0)
        If Len(CStr(Join(Liste, ","))) >= 250 And Len(CStr(Join(Liste, ","))) <= 255 Then
          Range(CStr(Join(Liste, ","))).Interior.ColorIndex = 6
          Erase Liste
          ReDim Liste(1 To 1)
          Say = 0
        End If
        Dizi.RemoveAll
        Exit For
      End If
    Next
  Next

  If Say > 0 Then Range(CStr(Join(Liste, ","))).Interior.ColorIndex = 6

  If Renklenen_Satir_Say > 0 Then
    MsgBox "Benzer kelimeleri içeren satırlar renklendirilmiştir." & vbCr & vbCr & _
        "İşlem süresi ; " & Format(Timer - Zaman, "0.00") & " Saniye"
  Else
    MsgBox "Benzer kelime içeren hücre bulunamadı!" & vbCr & vbCr & _
        "İşlem süresi ; " & Format(Timer - Zaman, "0.00") & " Saniye"
  End If
  
  Set Dizi = Nothing
End Sub

Function Noktalama_Pasif(ByVal Metin As String)
  Dim Noktalama As Variant
  
  Noktalama_Pasif = UCase(Replace(Replace((Metin), "ı", "I"), "i", "İ"))
  
  For Each Noktalama In Array("...", ".", "-", "—", "/", "\", "(", ")", "[", "]", "{", "}", """", "'", ",", ":", ";", "!", "?")
    Noktalama_Pasif = Replace(Noktalama_Pasif, Noktalama, "")
  Next
End Function
 
Katılım
2 Mayıs 2021
Mesajlar
8
Excel Vers. ve Dili
Excel 16.41 - TR
Çok teşekkür ederim Korhan Hocam. Elinize sağlık.
 
Üst