VS 2017 de excel açmak

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,712
Beğeniler
432
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
#1
Merhaba.
VS 2017 de var olan bir exceli aşağıdaki kod ile açmak istiyorum fakat xl.open satırında hata alıyorum.
Nasıl yapmalıyım.
Teşekkür ederim.
Kod:
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim xl As Object, k As Integer, j As Integer
    xl = CreateObject("Excel.Application")
    xl.open(Application.StartupPath & "\evrentest.xlsx")

  End Sub
 

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,712
Beğeniler
432
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
#2
Güncel.
 
Katılım
31 Aralık 2005
Mesajlar
3,793
Beğeniler
148
Excel Vers. ve Dili
Office 2019 (64 bit) - Türkçe
#3
Böyle durumlarda versiyon numarasıyla nesne gelene kadar döngü ile test ettiriyorum.
C#:
on error resume next

for b as byte = 16 to 11 step -1
   xl = createobject("excel.application." & b)
   if not xl is nothing then exit for
next

err.clear
on error goto 0

if xl is nothing then
  '//throw new exception("nesne başlatılamadı")
 msgbox("nesne başlatılamadı")
 exit sub
end if
.
.
Akış sonunda nesneyi serbest bırakmayı ihmal etmeyin. Uygulamanız açık olduğu sürece nesneyi serbest bırakmaz.

C#:
marshal.releasecomobject(xl)
 
Son düzenleme:

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,712
Beğeniler
432
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
#4
Hocam yanıtınız için teşekkür ederim.
Aşağıdaki gibi yazdım ama yine hata verdi.Open konusunda sıkıntı var gibi.
Kod:
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim xl As Object, k As Integer, j As Integer
    On Error Resume Next

    For b As Byte = 16 To 11 Step -1
      xl = CreateObject("excel.application." & b)
      If Not xl Is Nothing Then Exit For

    Next
    xl.open(Application.StartupPath & "\evrentest.xlsx")
    Err.Clear()
    On Error GoTo 0

    If xl Is Nothing Then
      '//throw new exception("nesne başlatılamadı")
      MsgBox("nesne başlatılamadı")
      Exit Sub
    End If
    marshal.releasecomobject(xl)

  End Sub
 

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,712
Beğeniler
432
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
#5
Merhaba.
Netten aşağıdaki kodları buldum.Çalışıyor.
Kod:
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim x1App, x1Book, x1Sheet As Object
    x1App = CreateObject("excel.Application")
    x1App.visible = True
    x1Book = x1App.Workbooks.open(Application.StartupPath & "\evrentest.xlsx")
    x1Sheet = x1Book.sheets(1)
    x1Sheet.range("A1").Value = "Budamı Olmadı."
    x1Book.close(True)
    x1App.quit()
    MsgBox("Veriler Kaydedildi.")
  End Sub
 

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,712
Beğeniler
432
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
#6
Ancak burada dosya açıksa kapatsın istiyorum.Nasıl bir kod yazmalıyım?
Teşekkür ederim.
 
Katılım
9 Mart 2005
Mesajlar
2,559
Beğeniler
134
Excel Vers. ve Dili
Excel 2003-tr
#7
Ancak burada dosya açıksa kapatsın istiyorum.Nasıl bir kod yazmalıyım?
Teşekkür ederim.
Kod:
      For Each p As Process In Process.GetProcesses
        If String.Compare(p.MainWindowTitle.ToString, "Microsoft Excel - Test", True) = 0 Then
          p.Kill()
        End If
      Next
 
Katılım
31 Aralık 2005
Mesajlar
3,793
Beğeniler
148
Excel Vers. ve Dili
Office 2019 (64 bit) - Türkçe
#8
Şöyle bir şey olabilir...
Kod:
dim testApp
try
testApp = GetObject(Application.StartupPath & "\evrentest.xlsx")
catch ex as exceptin
'kapalı olduğu durumda akış
end try
 

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,712
Beğeniler
432
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
#9
For Each p As Process In Process.GetProcesses
If String.Compare(p.MainWindowTitle.ToString, "Microsoft Excel - Test", True) = 0 Then
p.Kill()
End If
Next
Veyselemre bey teşekkür ederim.
 

Orion1

Uzman
Uzman
Katılım
1 Mart 2005
Mesajlar
21,712
Beğeniler
432
Excel Vers. ve Dili
Win7 Home Basic TR 64 Bit

Ofis-2010-TR 32 Bit
#10
Şöyle bir şey olabilir...
Kod:
dim testApp
try
testApp = GetObject(Application.StartupPath & "\evrentest.xlsx")
catch ex as exceptin
'kapalı olduğu durumda akış
end try
Zeki hocam teşekkür ederim.
 
Üst