Çözüldü Yedek alırken istenilen yerin seçilmesi

Katılım
16 Eylül 2010
Mesajlar
34
Excel Vers. ve Dili
2007
Merhaba;
Aşağıdaki kod ile Yedeği C:\YEDEK konumuna alabiliyorum. Fakat ben;

- Gözat penceresi ile yedeğin nereye alınacağını seçmek istiyorum.
- Yedek alınan sayfada userfırmu açmak için gereken butonda var yedek alırken onuda dahil ediyor. Onu almamasını istiyorum.

Yardımcı olur musunuz.

Kod:
Private Sub CommandButton7_Click()
YesNo = MsgBox("Data Yedeği 'C:\YEDEK\ ' Konumuna alınacaktır. Onaylıyor musunuz?", vbYesNo + vbInformation, "DATA'YI YEDEKLE")
Select Case YesNo
Case vbYes
  If Not CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FolderExists("C:\YEDEK") Then
  CreateObject("Scripting.FileSystemObject").CreateFolder ("C:\YEDEK")
  End If
  Sheet2.Copy
  Application.DisplayAlerts = False
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\YEDEK\" & ActiveSheet.Name & "_" & Format(Now(), "mm.dd.yy_hh.mm") & ".xlsx"
  ActiveWorkbook.Close
  Application.Visible = False
  End Select
End Sub
 
Son düzenleme:
Katılım
31 Aralık 2014
Mesajlar
1,606
Excel Vers. ve Dili
Excel 2010
Merhaba
Aşağıdaki gibi deneyiniz
(Silinecek buton (activex denetimi) "commandbutton" nesnesi ise )

Kod:
Private Sub CommandButton7_Click()
 Dim a As OLEObject
 '......
   'Set klasorsec = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "Klasör seçiniz", 0, "c:\")
 '.....
 
Set klasorsec = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "Klasör seçiniz", 0)

If Not klasorsec Is Nothing Then yol = klasorsec.SELF.Path
If yol = False Then Exit Sub
If Not CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FolderExists(yol) Then
MsgBox "Seçilen bölüm Kayıt için uygun değil"
Exit Sub
End If
YesNo = MsgBox("Data Yedeği " & "'" & yol & "'" & " Konumuna alınacaktır. Onaylıyor musunuz?", vbYesNo + vbInformation, "DATA'YI YEDEKLE")
Select Case YesNo
Case vbYes

  Sheet2.Copy
  Application.DisplayAlerts = False
 
For Each a In ActiveWorkbook.ActiveSheet.OLEObjects
If TypeName(a.Object) = "CommandButton" Then a.Delete
Next
  ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=yol & "\" & ActiveSheet.Name & "_" & Format(Now(), "mm.dd.yy_hh.mm") & ".xlsx"
  
  ActiveWorkbook.Close
  Application.Visible = False
  End Select

End Sub
 
Üst