yedekleri birleştirmek

muhsar

Altın Üye
Katılım
16 Mart 2019
Mesajlar
203
Excel Vers. ve Dili
2010 tütkçe
Kod:
Sub yedekalformülsüz()
 Application.ScreenUpdating = False
  Dim syf As Worksheet
  Dim filePath As String
  For Each syf In ThisWorkbook.Worksheets
    syf.Cells.Copy
    syf.Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
  Next
  Application.CutCopyMode = False
  Application.EnableEvents = False
  Application.DisplayAlerts = False
  filePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("Desktop") & Application.PathSeparator
  ThisWorkbook.SaveAs filePath & Format(Date, "dd-mm-yyyy") & ".xlsm", FileFormat:=52
  Application.EnableEvents = True
  Application.DisplayAlerts = True
   Application.ScreenUpdating = True
End Sub
iyi bayramlar;yukarıdaki kod ile çalışma kitabımın günlük yedeğini günün tarihi adı ile alıyorum. yapmak istediğimi konu hergün aldığım yedekler aynı klasör içerinde bulunuyor.bir kod ile bu yedeklerdeki seçeceğim çalışma sayfalarını tek bir çalışma kitabında birleştirmek istiyorum.örneğin klasördeki çalışma kitaplarında bulunan xxx isimli sayfaları alt alta birleştirmek istiyorum
 

muhsar

Altın Üye
Katılım
16 Mart 2019
Mesajlar
203
Excel Vers. ve Dili
2010 tütkçe
Kod:
Sub yedekalformülsüz()
Application.ScreenUpdating = False
  Dim syf As Worksheet
  Dim filePath As String
  For Each syf In ThisWorkbook.Worksheets
    syf.Cells.Copy
    syf.Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
  Next
  Application.CutCopyMode = False
  Application.EnableEvents = False
  Application.DisplayAlerts = False
  filePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("Desktop") & Application.PathSeparator
  ThisWorkbook.SaveAs filePath & Format(Date, "dd-mm-yyyy") & ".xlsm", FileFormat:=52
  Application.EnableEvents = True
  Application.DisplayAlerts = True
   Application.ScreenUpdating = True
End Sub
iyi bayramlar;yukarıdaki kod ile çalışma kitabımın günlük yedeğini günün tarihi adı ile alıyorum. yapmak istediğimi konu hergün aldığım yedekler aynı klasör içerinde bulunuyor.bir kod ile bu yedeklerdeki seçeceğim çalışma sayfalarını tek bir çalışma kitabında birleştirmek istiyorum.örneğin klasördeki çalışma kitaplarında bulunan xxx isimli sayfaları alt alta birleştirmek istiyorum
Kod:
Sub yedekalpc()
Dim filePath As String
Application.EnableEvents = False
Application.DisplayAlerts = False
filePath = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders("Desktop") & Application.PathSeparator
ThisWorkbook.SaveAs filePath & Format(Date, "dd-mm-yyyy") & ".xlsm", FileFormat:=52
Application.EnableEvents = True
Application.DisplayAlerts = True
End Sub
yedek aldığım kod budur.ilk yazdığım kodu dikkate almayın lütfen
 
Üst