Puantaj Hk.

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
28,849
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
Test edebilmem için EKİM ayına ait doğru şekilde girilmiş 5 satırlık bir örnek puantaj paylaşabilir misiniz?

1 kayıt için çıkış tarihi de giriniz. (EYLÜL çıkışlı olabilir.)
 

valentino06

Altın Üye
Katılım
19 Şubat 2007
Mesajlar
528
Excel Vers. ve Dili
excel 2019
Sayın Korhan Ayhan Hocam hesaplama kısmını boş bıraktım. Ne kadar teşekkür etsem az olur.
 

Ekli dosyalar

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
28,849
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
Bu kodu deneyiniz.

Boş modüle uygulayın. Bir butona tanımlayıp kullanın.

Eğer hesaplamalarda bir sorun yoksa çalıştırıp performansını bildirirseniz sevinirim.


C++:
Option Explicit

Sub Puantaj_Hazirla()
  Dim Zaman As Double, S1 As Worksheet, S2 As Worksheet, Bos_Alan As Range, Son_Gun As Integer
  Dim Veri As Variant, Son As Long, Tarih As Variant, X As Long, Y As Byte, Say As Long, Mesai As Double
  
  Zaman = Timer
  
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    .Calculation = xlCalculationManual
    .EnableEvents = False
  End With
  
  Set S1 = Sheets("PUANTAJ")
  
  Son = S1.Cells(S1.Rows.Count, "C").End(3).Row
  If Son = 8 Then Son = 9
  
  For Son_Gun = 37 To 34 Step -1
    If S1.Cells(7, Son_Gun) <> "" Then Exit For
  Next
  
  If Son > 7 Then
    On Error Resume Next
    Set Bos_Alan = Nothing
    Set Bos_Alan = S1.Range("G8:" & S1.Cells(Son, Son_Gun).Address(0, 0)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
    On Error GoTo 0
    
    If Not Bos_Alan Is Nothing Then Bos_Alan = "X"
  End If
  
  On Error Resume Next
  Set S2 = Nothing
  Set S2 = Sheets(CStr(S1.Range("AD5")))
  On Error GoTo 0
  If S2 Is Nothing Then
    Application.DisplayAlerts = False
    S1.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    Set S2 = ActiveSheet
    S2.Name = CStr(S1.Range("AD5"))
  End If
  
  Veri = S2.Range("B8:AL" & Son).Value
  Tarih = S2.Range("G7:" & S2.Cells(7, Son_Gun).Address(0, 0)).Value
  
  ReDim Liste(1 To UBound(Veri, 1), 1 To 51)
  ReDim Gunluk_Saatler(1 To 31)
  
  For X = LBound(Veri, 1) To UBound(Veri, 1)
    If Veri(X, 2) <> "" Then
      If Veri(X, 37) = "" Or Veri(X, 37) >= Tarih(1, 1) Then
        Say = Say + 1
        Liste(Say, 1) = Veri(X, 1)
        Liste(Say, 2) = Veri(X, 2)
        Liste(Say, 3) = Veri(X, 3)
        Liste(Say, 4) = Veri(X, 4)
        Liste(Say, 5) = Veri(X, 5)
        Liste(Say, 37) = Veri(X, 37)
        
        For Y = LBound(Tarih, 2) To UBound(Tarih, 2)
          If Veri(X, 5) <> "" Then
            If Veri(X, 5) > Tarih(1, Y) Then
              Veri(X, Y + 5) = ""
            End If
          End If
          
          If Veri(X, 37) <> "" Then
            If Veri(X, 37) <= Tarih(1, Y) Then
              Veri(X, Y + 5) = ""
            End If
          End If
          
          Liste(Say, Y + 5) = Veri(X, Y + 5)
          If InStr(1, Veri(X, Y + 5), "X") > 0 Then
            If Len(Veri(X, Y + 5)) = 1 Then
              Liste(Say, 38) = Liste(Say, 38) + 7
              Gunluk_Saatler(Y) = Gunluk_Saatler(Y) + 7
            Else
              If InStr(1, Veri(X, Y + 5), "+") > 0 Then
                Mesai = Replace(Veri(X, Y + 5), "X", "")
                Liste(Say, 38) = Liste(Say, 38) + 7
                Liste(Say, 39) = Liste(Say, 39) + Mesai
                Gunluk_Saatler(Y) = Gunluk_Saatler(Y) + 7 + Mesai
              ElseIf InStr(1, Veri(X, Y + 5), "-") > 0 Then
                Mesai = Replace(Veri(X, Y + 5), "X", "")
                Liste(Say, 38) = Liste(Say, 38) + (7 + Mesai)
                Liste(Say, 43) = Liste(Say, 43) + Mesai
                Gunluk_Saatler(Y) = Gunluk_Saatler(Y) + (7 + Mesai)
              End If
            End If
          End If
        
          If InStr(1, Veri(X, Y + 5), "H") > 0 Then
            If Len(Veri(X, Y + 5)) > 2 Then
              If InStr(1, Veri(X, Y + 5), "+") > 0 Then
                Mesai = Replace(Veri(X, Y + 5), "H", "")
                Liste(Say, 40) = Liste(Say, 40) + Mesai
                Gunluk_Saatler(Y) = Gunluk_Saatler(Y) + Mesai
              End If
            End If
          End If
          
          If InStr(1, Veri(X, Y + 5), "B") > 0 Then
            If Len(Veri(X, Y + 5)) > 1 Then
              Mesai = Replace(Veri(X, Y + 5), "B", "")
              Liste(Say, 41) = Liste(Say, 41) + Mesai
              Gunluk_Saatler(Y) = Gunluk_Saatler(Y) + Mesai
            End If
          End If
          
          Liste(Say, 42) = Liste(Say, 38) + Liste(Say, 39) + Liste(Say, 40) + Liste(Say, 41)
          
          If InStr(1, Veri(X, Y + 5), "R") > 0 Then
            If Len(Veri(X, Y + 5)) = 1 Then
              Liste(Say, 44) = Liste(Say, 44) + 7
            End If
          End If
        
          If InStr(1, Veri(X, Y + 5), "S") > 0 Then
            If Len(Veri(X, Y + 5)) = 1 Then
              Liste(Say, 45) = Liste(Say, 45) + 7
            End If
          End If
        
          If InStr(1, Veri(X, Y + 5), "ID") > 0 Then
            If Len(Veri(X, Y + 5)) = 2 Then
              Liste(Say, 46) = Liste(Say, 46) + 7
            End If
          End If
        
          If InStr(1, Veri(X, Y + 5), "EI") > 0 Then
            If Len(Veri(X, Y + 5)) = 2 Then
              Liste(Say, 47) = Liste(Say, 47) + 7
            End If
          End If
        
          If InStr(1, Veri(X, Y + 5), "DI") > 0 Then
            If Len(Veri(X, Y + 5)) = 2 Then
              Liste(Say, 48) = Liste(Say, 48) + 7
            End If
          End If
        
          If InStr(1, Veri(X, Y + 5), "ÖI") > 0 Then
            If Len(Veri(X, Y + 5)) = 2 Then
              Liste(Say, 49) = Liste(Say, 49) + 7
            End If
          End If
        
          Liste(Say, 50) = Liste(Say, 44) + Liste(Say, 45) + Liste(Say, 46) + Liste(Say, 47) + Liste(Say, 48) + Liste(Say, 49)
          Liste(Say, 51) = Liste(Say, 42) + Liste(Say, 50)
        Next
      End If
    End If
  Next

  S2.Range("B8:AZ" & S1.Rows.Count).ClearContents
  S2.Range("B8").Resize(Say, 51) = Liste
  S2.Range("B8").Resize(Say, 51).Sort S2.Range("C8"), xlAscending
  S2.Range("G4:AK4") = Gunluk_Saatler

  With Application
    .ScreenUpdating = True
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .EnableEvents = True
  End With

  MsgBox S1.Range("AI5") & " yili " & S1.Range("AD5") & " ayi puantaj cetveli olusturulmustur." & vbLf & vbLf & _
      "Islem süresi ; " & Format(Timer - Zaman, "0.00") & " Saniye"

  Set Bos_Alan = Nothing
  Set S1 = Nothing
  Set S2 = Nothing
End Sub
 

valentino06

Altın Üye
Katılım
19 Şubat 2007
Mesajlar
528
Excel Vers. ve Dili
excel 2019
Sayın Korhan Ayhan Hocam ne kadar teşekkür etsem gerçekten az olur Hocam mükemmelsiniz. Hocam Hafta sonu mesaileri getirmiyor.lütfen bakabilirmisiniz.
 

Ekli dosyalar

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
28,849
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
Üstteki kodu revize ettim. Tekrar deneyiniz.
 

valentino06

Altın Üye
Katılım
19 Şubat 2007
Mesajlar
528
Excel Vers. ve Dili
excel 2019
Sayın Korhan Ayhan Hocam çok teşekkür ederim. harika çalışıyor. Allah kat kat razı olsun. Hocam İsimleri A dan Z ye sıralamasını yaptırabilirmiyiz. Hocam günlük çalışma sürelerini G4 :AK4 Arasındaki verilerin gün bazında sadece ( "X,X+,X-,H+,B+" ) burdaki amaç günlük kaç saat çalışma olmuş hesaplamak için istiyorum. Hocam son olarak koda "AQ Toplam mesai sütunu ile "AY" Sütünü İzinler Toplamını bu ikisinin toplamlarını "AZ" Gerçekleşen saat toplam sütununa yazdırabilirmiyiz.
 

Ekli dosyalar

valentino06

Altın Üye
Katılım
19 Şubat 2007
Mesajlar
528
Excel Vers. ve Dili
excel 2019
Hocam " F " Sütununda "Bu Ay İşe Girmişse Tarih " lütfen örnek işe giriş tarihi 04.10.2020 hocam bu tarihten önce veri varsa silinmesini sağlayabilir miyiz. lütfen çok teşekkür ederim.
 

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
28,849
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
EKİM sayfasına bakarsanız isimler zaten sıralanıyor.

Ek olarak başka ekleyeceğiniz şeyler var mı?

Çünkü kodu sürekli revize etme durumu oluşacak.
 

valentino06

Altın Üye
Katılım
19 Şubat 2007
Mesajlar
528
Excel Vers. ve Dili
excel 2019
Evet Hocam Özür dilerim sıralıyor. Hocam yukardaki 46 nolu mesajın haricinde "G ile AK arasındaki sütünları gizleyebilirmiyiz. gizle ve göster butonu yapılabilirmi lütfen.
 

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
28,849
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
Gizleme ve gösterme için deneyiniz.

C++:
Sub Gizle_Goster()
  Range("G:AK").EntireColumn.Hidden = Not Range("G:AK").EntireColumn.Hidden
End Sub
 

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
28,849
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
#43 nolu mesajımda ki kodu güncelledim.

Tekrar deneyiniz.
 

valentino06

Altın Üye
Katılım
19 Şubat 2007
Mesajlar
528
Excel Vers. ve Dili
excel 2019
Sayın Korhan Ayhan Hocam Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık kod çok güzel çalışıyor. Allah razı olsun. hocam 4 nolu mesajımda bir kod vermiştim. hocam bu kodu daha hızlı olarak puantaja uygulama imkanımız var mı hocam eğer sizin düzenlemiş olduğunuz kod yapısını değiştiriyorsa önemli değil tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.

Saygılarımla,

İyi Günler Dilerim.
 

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
28,849
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
Benim önerdiğim kod istediğiniz sonucu vermiyor mu?

Önerdiğim kod zaten hücreler boşsa otomatik olarak X ile dolduruyor.
 

valentino06

Altın Üye
Katılım
19 Şubat 2007
Mesajlar
528
Excel Vers. ve Dili
excel 2019
Hocam vermiş olduğunuz kod çok güzel çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Günlük olarak da işlem yapmak için istemiştim. İkinci bir alternatif olarak.
 

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
28,849
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
#4 nolu mesajınızda ki ilk talebinizi zaten kodlama yapıyor. (AM:AZ sütun aralığı toplatılıyor)
Bugün olan sütun aktif ve biçimlendirme olsun demişsiniz. Bunu koşullu biçimlendirme ile yapabilirsiniz. Aktif olmasından kastınız nedir bilmiyorum.
Diğer kalan güncelerde kısaltmalar olacaksa transparan olması hesaplamaya dahil olmaması anlamına gelmez. Bu durumda çalışma saatlerini hesaplamak için 7. satırdaki tarihleri baz alarak hesaplama yapmak gerekir.

Aşağıdaki ifadenizde ne demek istediğinizi maalesef anlamadım.

Hocam x- olanlar ( X-50 - X-7) Kadar "X+,H+B+ Olanlara ( +0,50 den + 15 kadar olsun. hocam lütfen yardımcı olabilirmisiniz.
 

valentino06

Altın Üye
Katılım
19 Şubat 2007
Mesajlar
528
Excel Vers. ve Dili
excel 2019
Korhan Ayhan Hocam ben sadece şu kodu uyarlıyabilir miyiz demek istemiştim. ve biraz daha hızlandırabilirmiyiz. bu kod personel sayısı fazla olduğunda çok yavaş çalışıyor.

Sub GÜN_DOLDUR()
son = WorksheetFunction.Max(5, Cells(Rows.Count, 2).End(3).Row)
gün = Day(Date)
For kiþi = 5 To son
If Cells(kiþi, gün + 2) = "" Then Cells(kiþi, gün + 2) = "X"
Next
End Sub
 

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
28,849
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
Deneyiniz.

C++:
Sub Gun_Doldur()
  Dim S1 As Worksheet, Son As Long, Son_Gun As Integer, Bos_Alan As Range
  
  Set S1 = Sheets("PUANTAJ")
  
  Son = S1.Cells(S1.Rows.Count, "C").End(3).Row
  If Son = 8 Then Son = 9
  
  For Son_Gun = 37 To 34 Step -1
    If S1.Cells(7, Son_Gun) <> "" Then Exit For
  Next
  
  If Son > 7 Then
    On Error Resume Next
    Set Bos_Alan = Nothing
    Set Bos_Alan = S1.Range("G8:" & S1.Cells(Son, Son_Gun).Address(0, 0)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
    On Error GoTo 0
    
    If Not Bos_Alan Is Nothing Then Bos_Alan = "X"
  End If

  Set Bos_Alan = Nothing
  Set S1 = Nothing

  MsgBox "Boş olan günler X ile doldurulmuştur."
End Sub
 

valentino06

Altın Üye
Katılım
19 Şubat 2007
Mesajlar
528
Excel Vers. ve Dili
excel 2019
Korhan Ayhan Hocam denedim hepsini dolduruyor. Normalde sadece bu günü doldurması gerekiyor. 07.10.2020 ama tüm ayı dolduruyor.
 

Korhan Ayhan

Moderatör
Yönetici
Katılım
15 Mart 2005
Mesajlar
28,849
Excel Vers. ve Dili
OFFICE 2019 PRO TR
Deneyiniz.

C++:
Sub Bugunu_X_Ile_Doldur()
  Dim S1 As Worksheet, Son As Long, Bugun As Range, Bos_Alan As Range
  
  Set S1 = ActiveSheet
  
  Son = S1.Cells(S1.Rows.Count, "C").End(3).Row
  If Son = 8 Then Son = 9
  
  Set Bugun = S1.Range("G7:AK7").Find(Day(Date), , xlValues, xlWhole)
  If Not Bugun Is Nothing Then
    If Son > 7 Then
      On Error Resume Next
      Set Bos_Alan = Nothing
      Set Bos_Alan = S1.Cells(8, Bugun.Column).Resize(Son - 7).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
      On Error GoTo 0
      
      If Not Bos_Alan Is Nothing Then
        Bos_Alan.Select
        Bos_Alan = "X"
        MsgBox "Boş olan hücreler X ile doldurulmuştur."
      Else
        MsgBox "Boş hücre bulunamadı!", vbExclamation
      End If
    End If
  End If

  Set Bugun = Nothing
  Set Bos_Alan = Nothing
  Set S1 = Nothing
End Sub
 
Üst